Budsjettering i forskningsprosjekt

Budsjettering er et virkemiddel for å beregne forventet ressursbruk for prosjektperioden. De økonomiske rammebetingelsene må kartlegges for å kunne søke om midler til forskningsprosjekt. KFA tilbyr veiledning i budsjettering.

Sist oppdatert 20.01.2023