Vitamin D og psoriasis - biobank

Personer med psoriasis er vist å ha lavere vitamin D nivå enn andre. Det er velkjent at UV-behandling samt kremer med vitamin D hjelper mot psoriasis. Hovedformål er å se om vitamin D tabletter gir effekt på utbredelse av psoriasisutslett hos personer med lave vitamin D nivåer.

​Hvis en positiv effekt bekreftes vil det ha betydning for behandling og oppfølging av psoriasispasienter. Personer med psoriasis med aktivitet siste 12 mnd og vitamin D nivå < 60 mmol/L identifiseres fra deltakere i Tromsø 7. 

Deltakere randomiseres til behandling med høydose vitamin D (20.000 IE per uke) eller placebo i 4 måneder(dobbeltblindt). Blodprøver, BT, BMI, bakterieprøver (=mikrobiomprøver inkludert hudbiopsi), psoriasisrelaterte spørreskjema, relevant sykehistorie og hudstatus innhentes ved oppstart og ved studieslutt. 

Midtevaluering med 3 spørreskjema etter 8 uker. Primært mål er å evaluere om utbredelse av psoriasisutslett (vurdert av hudlege) reduseres i intervensjonsgruppen jf placebogruppen.

Ansvarshavende
Kjersti Danielsen

Periode
2017 ->

Donorer
200

Antall prøver

Prøvetype
Fullblod, serum, hudbiopsier

Sist oppdatert 27.11.2017