UNN forsker på senfølger etter covid

UNN skal i gang med en klinisk studie for å finne effektiv behandling for de som sliter med senfølger etter covid-19. Forskerne trenger at fastleger henviser pasienter med disse plagene.

Publisert 01.11.2023
Kvinne i hvit arbeidsuniform
Overlege Maja Wilhelmsen leder studien om senfølger etter covid.

- Vi vet så lite om hva som hjelper mot senfølger av covid. Men sykemeldingstallene tyder på at mange sliter med dette, sier overlege Maja Wilhelmsen ved Covid senfølgeklinikk, UNN Tromsø.

Målet med studien er å gi innsikt i om systematisk rehabilitering fungerer for denne pasientgruppa, og om de som har senfølger får best hjelp gjennom individuelt tilpasset oppfølging eller i grupper. 

Nå håper hun folk i Nord-Norge som opplever senfølger etter covidsykdom henvises til senfølgeklinikken og dermed kan være med i studien.

Må ha komplekse plager

Henvisning fra fastlege må til for de som skal være en del av forskninga. 

- For å henvises til senfølgeklinikken på UNN må man ha komplekse plager som gir nedsatt funksjon. Plagene må har oppstått innen tre måneder etter covid, og man må ha hatt plagene i over åtte uker. De som blir rekruttert til studien må ha det vi kaller nevrokognitive plager, altså enten problemer med svekket hukommelse/svekket fokus (ofte kalt hjernetåke), økt utmattelse eller sanseforstyrrelse, forklarer Wilhelmsen. 

Covid må være påvist gjennom test for at du skal bli inkludert i studien, enten hjemmetest eller test hos legen.

Utviklet egen app

Wilhelmsen og hennes kollegaer håper å få med totalt 60 pasienter fordelt på to grupper. Disse vil følges i ett år, blant annet gjennom nevropsykologiske undersøkelser og blodprøver. Også symptomtrykk, livskvalitet og hverdagsfunksjon skal måles.

I forbindelse med studien er det også utviklet en egen app, Min Covidrehabilitering, som skal brukes for å jobbe systematisk med personlige mål.

Senfølgeklinikken ved UNN ble etablert i 2021 og utreder rundt 100 personer årlig for seinfølger etter covid-19. Klinikken er eneste tilbud i Nord-Norge til denne pasientgruppen. 

Forskninga på senfølger er et samarbeid mellom senfølgeklinikken/ fysikalsk medisinsk poliklinikk, Helse Nord IKT og forskningsavdelinga i UNN. Den er også del av et nasjonalt forskningssamarbeid.