Trygg akuttmedisin: Felles retningslinjer for helsetjenesten

Felles retningslinjer for primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK og sykehusene skal sørge for at alvorlig syke pasienter får bedre muligheter til å overleve - og berge alle funksjoner - når hvert sekund teller.

Jørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.12.2018
Sist oppdatert 05.02.2019

​Til tross for alle medisintekniske fremskritt finnes det svært få faglige felles retningslinjer for hvordan de ulike akuttmedisinske miljøer skal samarbeide i tidskritiske situasjoner. Dette har ført til mye frustrasjon ute i distriktene.

Les hele saken på pingvinavisa.no