Tar i bruk vaktradioer for raskere akuttrespons

Fra 1. september vil vakthavende leger på utvalgte akuttavdelinger ved UNN bruke vaktradioer i nødnettet (Nødnett Helse). Målet er å sikre enda raskere oppfølging av akuttpasienter med brystsmerter, hjerneslag og blodforgiftning.

Publisert 24.08.2023
​ ​

Tre klinikere ståår utenfor en ambulanse

Disse er involvert i den nye ordningen ved UNN Harstad og Harstad kommune. Fra venstre: Silje Andreassen Søreng, fastlege og assisterende kommuneoverlege, Trond Adrian Johansen, ambulansen UNN Harstad og Maria Bergman Nilsson, lege i spesialisering og medisinskfaglig rådgiver akuttmottaket. Foto: Jan Frode Kjensli

Gruppebilde av seks prosjektdeltakere

Noen av de involverte partene ved UNN Tromsø. Fra venstre: Mads Gilbert, overlege akuttmedisinsk klinikk og medisinskfaglig rådgiver Trygg akuttmedisin, Stein Widding, regional prosjektleder Trygg akuttmedisin, Ole Martin Hoff, overlege akutt og mottaksmedisinsk enhet, Ingvild Balstad Pedersen, overlege Akutt- og mottaksmedisin, Elisabeth Sandvik Warvik, fagutvikler AMK og Siv-Ragnhild Bjørnstad, seksjonsleder fag- og opplæringsseksjonen ved ambulanseavdelingen.

Ved UNN Tromsø vil A-vaktene ved hjerteavdelingen, B-vaktene i medisinsk mottaksteam og vakthavende nevrolog være sykehuslegene som blir involvert i den nye ordningen.

Ved UNN Narvik og UNN Harstad er det medisinsk mellomvakt som er legen helsepersonell på utrykning settes i kontakt med ved de nevnte akutte tilstandene.

Innføringen er en del av det regionale kvalitetsforbedringsprosjektet Trygg akuttmedisin - en satsing som Helse Nord og UNN gjennomfører sammen med primærhelsetjenestene og kommunale legevakter.

- Målet er å spare tid i kommunikasjonen mellom helsearbeidere «ute» hos pasienten og beslutningstakende personell inne på sykehuset. Vi ønsker en tidlig felles situasjonsforståelse med avklaring av pasientstatus, behandlingsstrategi, destinasjon for behandling, transportvalg og transporttid til sykehus, sier Stein Widding ved UNN, som er regional prosjektleder for Trygg akuttmedisin.

Alle ambulanser, legevaktpersonell og AMK-sentralene kommuniserer daglig med nødnettradioer når viktige, tidskritiske beslutninger skal tas. Nå vil også behandlingsansvarlige sykehusleger delta i denne kommunikasjonen gjennom raske flerpartsamtaler når tiden er en kritisk faktor.  

Helsepersonell på utrykning og legevakt kan settes i direkte kontakt med beslutningstakende vaktleger inne i sykehusene. AMK Tromsø vil koordinere og sette opp flerpartsamtalene.

Opplæring av sykehusleger startet i mai i år. 

Har du spørsmål, ta kontakt med lokal prosjektleder Trygg akuttmedisin Troms og Ofoten Per Rønning, per.bjornerud.ronning@unn.no eller regional prosjektleder Trygg akuttmedisin Stein Widding, stein-gunnar.widding@unn.no

Relevant side:

Helsedirektoratet: Hva er nødnett?