Senter for sykelig overvekt (SSO) ved UNN Tromsø

Les om tilbudet vårt og kriterier for henvisning.

Publisert 04.06.2024

UNN Tromsø og Harstad har lokalsykehusansvar for vårt opptaksområde for pasienter med sykelig overvekt (fedme). Vi tar imot henvisning på pasienter som først har vært i et behandlingsopplegg i primærhelsetjenesten som innen rimelig tid (3-6 mnd) ikke har oppnådd ønsket resultat  Jfr Helsedirektoratets retningslinje Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne (IS-1735). .   

Hvem kan henvises Senter for sykelig overvekt?

For å bli henvist til oppfølgning ved SSO skal pasientene i henhold til nasjonale retningslinjer ha sykelig overvekt definert som KMI ≥ 40 eller KMI > 35 med tilleggsfaktorer relatert til fedme. Dette inkluderer diabetes, søvnapne, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte karsykdom eller belastningslidelser med betydelig funksjonsnedsettelse.

Pasienten må ha en klar egenmotivasjon for livsstilsendring.

Tidligere gjennomgått livsstilsbehandling/medikamentell behandling må beskrives sammen med høyde/vekt BMI og klinisk status i henvisningen.

Innholdet i behandlingsforløpet

Det er viktig at pasientene blir orientert om at et behandlingsforløp ved SSO tar lang tid (oftest 1 til 1,5 år) og har følgende struktur:

  • Kartleggende konsultasjon med sykepleier med påfølgende blodprøver
  • Legekonsultasjon med risikovurdering med tanke på overvektsrelaterte følgesykdommer
  • To dagers lærings- og mestringskurs med formidling av basale kunnskaper om overvekt.
    Behandlingsprinsipper, og endringer i kosthold og fysisk aktivitet
  • Gruppebehandling med flere oppmøter med tverrfaglig innhold
  • Individuell avsluttende konsultasjon hvor en tar stilling til videre oppfølgning, dvs indikasjon for henvisning til rehabilitering eller kirurgisk behandling av sykelig overvekt.

Behandlingsforløpet er utviklet i henhold til anbefalinger fra Helse Nord og kan bli endret med tillegg av digitale verktøy.

For å bli henvist til kirurgisk behandling eller rehabilitering for sykelig overvekt, er det et krav om gjennomført forløp med livsstilsveiledning ved SSO

Gruppebasert opplegg

Det er viktig å vite at SSO er et gruppebasert opplegg og av den grunn har vi krav til gode kunnskaper i norsk språk hos pasienter som blir henvist til oss. Vi forsøker å tilpasse med et forenklet individuelt opplegg for enkelte pasienter der hvor gruppeoppfølging ikke er mulig av ulike grunner. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser, alvorlige spiseforstyrrelser, høy alder og betydelig komorbiditet vil vi oftest ikke kunne gi et tilbud til, men i noen tilfeller kan vi ta slike pasienter til en enkelt oppmøtesamtale for vurdering. Det er fint om fastlege beskriver slike forhold i henvisningen.

Medikamentell overvektsbehandling

Oppstart med medikamentell behandling av sykelig overvekt kan vurderes av fastlege og pasienter med denne problemstilling behøver ikke henvises til SSO.

Pasienter med BMI < 50 får ikke dekket GLP1 analoger på individuell refusjon (pr mai 2024) og søknader også fra spesialisthelsetjenesten blir avslått fra Helfo. Det er derfor ikke nødvendig å sende henvisning til SSO med forespørsel om HELFO søknad for pasienter med BMI < 50.

Kontaktopplysninger (Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø)