Rusmiddelanalyser

Laboratoriemedisin, UNN, har et bredt repertoar av rusmiddelanalyser i urin. Vi benytter spesifikk analysemetode, væskekromatografi koblet til massespektrometri (LC-MS/MS), på alle våre analytter.

Publisert 04.02.2022

Dette innebærer at enkeltanalytter påvises direkte som for eksempel diazepam og ikke gruppevis som benzodiazepiner slik som ved analyse med uspesifikke metoder. Resultatene gis ut som «påvist» eller «ikke påvist» utfra forhåndsdefinerte påvisningsgrenser. Resultatene kan ikke nødvendigvis sammenlignes med resultater fra andre laboratorier da disse kan ha andre påvisningsgrenser enn UNN.

Selv om resultater fra spesifikk metode er pålitelige kan det skje feil i ulike ledd av prøvebehandlingen. Vi jobber kontinuerlig for å eliminere slike feilkilder, og ønsker derfor tilbakemelding fra rekvirenter som mistenker feil i prøvesvaret. Kliniske farmakologer kan bistå med fortolkning og eventuell reanalyse av prøver der det er tvil om riktigheten av et prøveresultat. Vi oppbevarer rutinemessig alle urinprøver i minimum 3 uker etter analysering slik at det er mulig å dobbeltsjekke resultater med nytt uttak fra originalt prøveglass i tvilstilfeller.

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til kvalitetsforbedring. Telefonnummeret til klinisk farmakologi sin vakttelefon er 90 08 93 04  (betjenes hverdager 0900-1500).