Pusterommet - nytt tilbud til kreftpasienter

Pusterommet ved UNN Tromsø er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter ved spesialisthelsetjenesten.

Publisert 20.02.2023
Sist oppdatert 08.02.2024

Her tilbys persontilpasset trening før, under og etter kreftbehandling. Pusterommet er etablert i samarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge og stiftelsen Aktiv mot kreft.

Vi tilbyr også persontilpasset trening og oppfølging for de som har problemer knyttet til seneffekter av kreftsykdom.

Les mer om tilbudet og hvordan du kan henvise til tjenesten