Oppstart av artroseskole ved Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø

Har dere pasienter med mild til moderat artrose i hofte eller kne som ikke er operasjonskandidater? Vi starter opp med artroseskole i løpet av mars 2017.

Karl-Ivar Lorentzen, avdelingsleder på Ortopedisk avdeling i UNN
Publisert 07.03.2017
Sist oppdatert 07.02.2024
Artroseskole er et tilbud til Tromsø-pasienter med hofte- og/eller kneartrose. Tilbudet vil gi pasientene bedre innsikt i sykdommen og hva de selv kan gjøre for å bedre sine symptomer og plager. Hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å vedlikeholde aktivitetsnivået.
 
Artroseskolen består av 1 dag med undervisning og testing etterfulgt av et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med fysioterapeuter. Retesting etter 3 måneder og utfylling av spørreskjema 3, 12 og 24 måneder etter oppstart. Elektronisk registrering av data fylles inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.
 
Dersom du ikke bor i Tromsø og du har for lang reisevei til å delta på gruppetreningen, er det mulig å kun delta på første dag med undervisning. Her vil vi også gjennomgå noen treningsøvelser som anbefales ved artrose i hofte eller kne. Vi anbefaler videre at du tar kontakt med lokal fysioterapeut for å få veiledning i treningsøvelser ved artrose.
 
 

Inklusjonskriterier

  • Pasienter med symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne
  • Pasienter med degenerativ meniskskade
  • Personer som er eldre enn 35 år
  • Motivert til deltagelse
 

Eksklusjonskriterier

  • Andre årsaker til leddplagene (tumor, inflammatorisk sykdom, osv)
  • Andre symtomer som er mer fremtredende enn artroseplagene (generalisert smerte, fibromyalgi, osv)
  • Innsatt protese i aktuelt ledd
  • Planlagt operasjon innenfor de 3-4 første månedene etter oppstart


Henvisningsrutiner for fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor.

 
Pasienter som er utredet med mild til moderat artrose i hofte eller kne, kan henvises til artroseskole ved UNN Tromsø. Henvisningen sendes elektronisk til Ortopedisk avdeling, UNN HF og merkes med «Artroseskole».
 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med fysioterapeut ved Fysioterapiseksjonen 776 26390 eller ekspedisjonen, Raskere Tilbake, 776 28150.