Nytt tilbud innenfor intensiv habilitering, PIH Multi

Habilitering for barn og unge har startet opp med et nytt behandlingstilbud for barn med sammensatte funksjonsnedsettelser i aldersgruppen 2-6 år, og deres foreldre. Barna må ha et grovmotorisk funksjonsnivå (GMFCS-nivå) på nivå III, IV eller V.

Publisert 12.09.2023
Sist oppdatert 03.10.2023

Tilbudet som gis er en del av en nasjonal forskningsstudie som pågår til i 2025, hvor alle helseregioner deltar. Tilbudet er regionalt og gis til barn i hele Helse Nord.
PIH Multi ( Program intensiv habilitering Multi) er et ettårig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet er et supplement til den ordinære habiliteringsoppfølgingen.

Det gjennomføres tre gruppesamlinger i Tromsø med tilrettelagte trenings- og stimuleringsaktiviteter individuelt og i gruppe, tilpasset barnets nivå og de valgte fokusområder innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse. Mellom oppholdene gjennomføres intensiv trening og stimulering i hjemmemiljøet, mot avtalte mål. Programmet kombinerer tiltak rettet mot barnet med undervisning og veiledning av foreldre og samarbeid med lokale fagfolk. Behandlingstilbudet gis av et tverrfaglig sammensatt team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog og psykolog.

Kontaktinformasjon: