Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS

I 2019 ble definisjonen av følsomhetskategoriene (S, I og R) fra EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptiblity Testing) endret. Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) vil i samsvar med dette endre sin tolkning av resistensbestemmelse av bakterier som sendes ut til rekvirentene.

Publisert 13.11.2019
Sist oppdatert 15.10.2021

Ny tolkning:


S  Sensitiv, Standarddose.

Dette betyr at bakterien er følsom for angitt antibiotikum ved bruk av standarddose av aktuelt middel.

I  Sensitiv, økt eksponering.

Dette betyr at bakterien er følsom for angitt antibiotikum forutsatt høy konsentrasjon på infeksjonsstedet. For dosering, se vedlagt EUCAST’s doseringstabell i eget vedlegg.

R = Resistent.

Dette betyr at bakterien er resistent for angitt antibiotikum selv ved høy konsentrasjon på infeksjonsstedet.
Den nye tolkningen av resistensbestemmelsen betyr at man i noen tilfeller kan bruke et antibiotikum som er kategorisert som «I Sensitiv» forutsatt at man kan gi antibiotikumet i høy dose og at midlet oppkonsentreres på aktuelt infeksjonssted. De vanligste aktuelle infeksjonssteder der dette kan skje er urin- og galleveier.