Navlebrokk hos barn

Et navlebrokk er en utposning av bukveggen utgått fra navlen. Tilstanden er vanlig hos barn. Navlebrokk forekommer hyppigere hos for tidlig fødte barn, men det ses også hos barn født til termin. I de aller fleste tilfeller tilbakedannes brokket av seg selv. Hos barn blir navlebrokk svært sjelden inneklemt.

Claus Klingenberg, barnelege
Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 07.02.2024
De fleste navnebrokk lar seg lett presse/dytte inn, men vil ofte komme ut når barnet skriker/gråter. Størrelsen på selve brokket er ikke av så stor betydning, men størrelsen på brokkringen kan si litt om sannsynligheten for senere spontan lukking.
 
Barn under 4 år blir vanligvis ikke operert ettersom navlebrokk de første leveårene nesten alltid forsvinner/lukker seg uten behandling. 
 
  • Dersom brokket ikke er tilbakedannet innen 5-6 års alderen, bør man vurdere operasjon - også av kosmetiske grunner
  • Dersom brokket blir hardt og svært ømt, og ikke lar seg presse inn i magen (=symptom på inneklemming) skal man alltid søke lege raskt
 
På bakgrunn av ovennevnte informasjon settes barnet ikke opp til poliklinisk time på UNN. Vi anmoder fastlege/helsestasjonslege om å informere pasienten om dette.
 
Hvis brokkringen skulle øke betydelig i størrelse, brokket gir åpenbare smerter eller man skulle ha akutte symptomer på inneklemming, alt dette er svært sjelden, ber en om at barnet henvises tilbake til Gastrokirurgisk avdeling UNN. 
 
Barnet kan også henvises tilbake hvis brokket ikke er borte innen 4-5 års alder.
 
Kilder: