Enkoprese

Forstoppelse og ufrivillig lekkasje av avføring hos barn

Forstoppelse (=obstipasjon) betyr at barnet har hard/treg mage med tømming sjeldnere enn annen hver dag, ofte ledsaget av smerter og problemer med å gå på do. Forstoppelse er en vanlig tilstand blant små barn.

Claus Klingenberg
Publisert 03.05.2019
Sist oppdatert 08.04.2024
Ofte vet man ikke hva som gjorde at forstoppelsen startet. Barn med forstoppelse vil ofte vegre seg for å gå på do da det gjør vondt å bæsje når avføringen er hard. Dovegring vil igjen forverre forstoppelsen (”ond sirkel”). 
 
Enkoprese er et begrep som brukes hos barn eldre enn 4 år som har ufrivillig lekkasje av avføring i undertøyet. Dette skyldes vanligvis (> 90 %) at barnet har en kronisk forstoppelse. Når man har uttalt forstoppelse kan løs avføring sive ”langs kanten” av den harde avføringen og ut i undertøyet, uten at barna kan kontrollere dette. 

Årsaker til kronisk forstoppelse

 • Ofte ukjent
 • Kosthold med lite fiber og væske (vann) samt mye fett og karbohydrater kan disponere
 • Lite fysisk aktivitet (forstoppelse er vanlig hos funksjonshemmede barn) 
 • Uheldige toalettvaner/”bleieavvenning”, som kan lede til redsel, stress og uro. Vegring mot bruk av toalett i barnehage/skole

Symptomer ved forstoppelse og enkoprese

 • Magesmerter og smerter fra endetarmsåpning
 • Sår og eksemforandringer i endetarmsområdet
 • Hemoroider
 • Lekkasje og uhensiktsmessig tømming i undertøy
 • Sekundært sosialt hemmende, skyldfølelse og skam 
 • Fornektelse av uhell/lekkasje


Utredning

En undersøkelse hos fastlegen er oftest tilstrekkelig for å stille diagnosen. Dersom barnet blir bra med adekvat medisinsk behandling er det lite sannsynlig at andre årsaker foreligger. Hvis barnet ikke blir bra kan det av og til være riktig å kontrollere blodprøver. 
 

Behandling

Behandling startes i samråd med lege. Det viktigste er at man først behandler forstoppelsen godt med tarmtømming, etterfulgt av behandling med medikamenter som bløtgjør avføringen og råd om diett. Først når tarmen er tømt og barnet har daglig tarmtømming vil forutsetningene for normale toalettvaner være til stede. Ofte vil lekkasjeproblemet løse seg selv når barnet behandles for sin forstoppelse. Problemet løses imidlertid ikke alltid i løpet av kort tid, men noen ganger først etter flere måneder med behandling. 
 
Dersom barnet likevel fortsatt har avføringslekkasje kan det være aktuelt med ”do-trening” som innebærer gode og regelmessige rutiner, med regelmessige måltider etterfulgt av toalettbesøk. Belønningsprinsipper fungerer oftest meget bra. Stress og uro vil ofte forsterke og forverre problemet.
 

Tarmtømming ved kraftig forstoppelse 

Man kan enten gjøre tarmtømming med medisiner ”ovenfra” eller i kombinasjon med klyster. 
 
Hos barn over 2 år anbefales det å forsøke tømming ”ovenfra” først. 
 
Man bruker Movicol pulverposer (fås på resept hos lege). Hver pose blandes ut med ca ¼-1/2 glass vann/væske.  
 
 • Movicol Junior® poser a 6,5 g brukes for barn i alderen 2-11 år.
 • Movicol® poser a 13 g brukes for barn/ungdom som er 12 år og eldre
En behandlingskur for å tømme tarmen varer vanligvis i inntil 5-7 dager (se tabell)
 
Tabell. Forstoppelse hos barn.
Behandlingskur
Oftest er det tilstrekkelig med 3-5 dager med gradvis økende doser Movicol Junior/Movicol. Når barnet tømmer seg for store mengder avføring og får diaré er tarmen vanligvis tømt. 
 
Etter tømming skal Movicol-dosen reduseres eller man går over til å bruke andre midler som bløtgjør avføringen, se under. 
 
Hvis behandling med Movicol ikke hjelper bør man bruke klyster.
 
Tarmtømming med klyster (Klyx® 120 ml, kjøpes uten resept)
Dette kan gis hjemme (evt. på helsesenter/legekontor) en gang daglig i inntil 3-6 dager. Man kan bruke hele flasken med Klyx® også til små barn. 
 

Videre behandling med medikamenter som bløtgjør avføringen
Målet er daglig bløt avføring med tømming 1-3 ganger per dag i minst 3- 6 måneder. 

Man kan velge mellom tre alternative medikamenter; Laktulose, Medisinsk parafin eller Movicol Junior/Movicol. Uansett valg av er det viktig at disse medikamentene gis daglig i adekvate mengder og i tilstrekkelig lang tid, minst 2 måneder og vanligvis 3-6 måneder. Doseringen må ofte justeres da det er store individuelle forskjeller i behov, spesielt de første ukene, før regelmessig tømming er etablert.
 

Laktulose 
Kan brukes i alle aldre, men foretrekkes spesielt hos barn < 2 år. Kan ledsages av luftplager, spesielt ved for lite drikke. Trygt å bruke over tid. Kjøpes på apotek uten resept og er ganske ”rimelig”. Døgndosen er omtrent 0,5-2 ml/kg per dag og gis vanligvis 2 ganger om dagen.

 • 1-2 år: Vanlig startdose er 2-4 ml morgen og kveld
 • 2-6 år: Vanlig startdose er 3-8 ml morgen og kveld
 • 7-11 år: Vanlig startdose er 5-10 ml morgen og kveld
Dosene økes eller reduseres til ønsket effekt.
 

Medisinsk parafin
Brukes hos barn over 1-2 år. Bør ikke tas samtidig med hovedmåltider eller like før barnet legger seg. Trygt å bruke over lang tid, men skal ikke brukes dersom ditt barn har svelgeproblemer eller sykdom med risiko for gulping og fare for å få det i luftveiene. Kjøpes på apotek uten resept. 

Døgndosen er omtrent 0,5-2 ml/kg per dag, døgndosen kan gis en gang for dagen eller fordeles på mindre mengder i løpet av dagen. Kan også blandes f.eks i yoghurt.

 • 2-6 år: Vanlig startdose er 5-10 ml en gang for dagen 
 • 7-11 år: Vanlig startdose er 10-20 ml en gang for dagen
Dosene økes eller reduseres til ønsket effekt. 
 
Movicol Junior® poser med pulver (6,5 g) 
Movicol Junior er trygt og effektivt til langtidsbehandling for barn over 2 år, og kan også brukes av yngre barn. Det er imidlertid dyrere enn laktulose og medisinsk parafin, og man må ha resept fra lege. En pulverpose blandes i ¼-1/2 glass med væske (saft/juice/annen flytende kost). 
 
Dersom ikke alt brukes på en gang kan det settes i kjøleskap og gis senere på dagen.
 
 • 2-6 år: Start med en pose daglig. Evt. øke dosen til en pose morgen og kveld 
 • 7-11 år: Start med en pose morgen og kveld. Evt. øke dosen til to poser morgen og kveld 
Endringer av dietten med økt fiber- (grønnsaker, frukt og grovt brød) og væske (vann)-inntak samt regelmessig måltider er også meget viktig for å forhindre tilbakefall av forstoppelse.
 
Sår hud og rifter rundt endetarmsåpningen, eller hemoroider
I tillegg til behandlingen av forstoppelse kan man bruke hemoroide-stikkpiller/krem (Scheriproct®) for å lindre smerte når avføring presser på. Stikkpillen føres dypt inn i endetarmen. 
 
Ved sterke smerter kan det benyttes 2-3 stikkpiller den første dagen. Deretter trappes det ned til 1 stikkpille annenhver dag. Salve påføres etter at området rundt endetarmen er rengjort. Bruk en ertestor mengde salve hver gang, som smøres i og omkring endetarms-åpningen 3-4 ganger den første dagen for deretter å redusere til 1-2 ganger per dag. 
 
Brukes maks i 7-10 dager.