Forskning: Diabetes ute av kontroll

Alle med diabetes type 1 anbefales minst en årlig kontroll i spesialisthelsetjenesten, men bare omkring 60 prosent sier de har vært hos spesialist det siste året. Dette er et av funnene i den Helse Nord-finansierte DIAcare-studien.

Publisert 19.12.2018
Sist oppdatert 05.02.2019

Diabetes type 1 er en alvorlig sykdom som krever engasjement og tett oppfølging både fra den som har sykdommen og fra helsetjenesten. Hva er det som ligger bak at 40 prosent sier de ikke har vært hos spesialist?

​Les hele saken på Pingvinavisa