Endring i referanseområdet for venlafaksin

Fra 29.04.24 endres referanseområdet for legemiddelanalysen Venlafaksin i serum (S-Venlafaksin). Etter harmonisering med andre analyselaboratorier i Norge inkluderes nå den farmakologisk aktive metabolitten O-desmetylvenlafaksin (ODMV) i referanseområdet.

Publisert 25.04.2024

Laboratoriemedisin har tidligere kun gitt ut svar på venlafaksin alene, uten å inkludere metabolitten.

Prøvesvar vil heretter inkludere sum av venlafaksin og ODMV, med tilhørende referanseområde 400-2000 nM for summen av de to.

Sammenligning av prøvesvaret med prøver tatt før 29.04.24 anbefales ikke.

Ved ev. spørsmål, kontakt lege ved klinisk farmakologi (tlf. 900 89304).