Dialogmelding mellom primærhelsetjenesten og helseforetak

Trygg, digital meldingsutveksling mellom helseforetak og primærhelsetjenestene i kommunene er nå gjeldende praksis i Helse Nord.

Publisert 19.02.2019
Sist oppdatert 07.02.2024

Helse Nord innførte dialogmeldinger mellom fastlege og spesialist for Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN i 2020, Nordlandssykehuset i 2021.

Fra desember ​2022 utvides bruk av dialogmeldinger til å omfatte dialog mellom helseforetakene og hele primærhelsetjenesten for pasienter som er i poliklinisk forløp.

Hensikten med dialogmeldinger er at den skal kunne erstatte endel telefonkontakt mellom fastlegen/kommunale tjenester og helseforetaket. Fordelene er flere:

  • Helsepersonell kan skrive og svare på meldinger når det passer innimellom andre oppgaver. 
  • ​Kommunikasjon mellom de ulike delene av helsetjenesten blir dokumentert slik at annet helsepersonell kan følge opp dersom det er aktuelt.

​Elektroniske meldinger er ikke noe nytt 

Det sendes allerede elektroniske henvisninger fra fastlege til helseforetak.  Spesialisthelsetjenesten sender elektronisk epikrise til fastlege og kommunale tjenester ved utskriving av pasienter. Disse meldingene er imidlertid opprettet for hvert sitt spesifikke formål.

I noen tilfeller brukes henvisning eller epikrise til ulike spørsmål som fastlegen eller helseforetaket har om en pasient. Helse Nord ønsker å gjøre noe med feilbruken av henvisning ettersom det i noen tilfeller kan forsinke helsehjelp.

​Tilgjengelig i pasientjournal på helse​​n​orge.no

Dialogmeldinger lagres i journalsystemene og er tilgjengelig for pasienten i dokumentoversikten i «Pasientjournal» på helsenorge.no med mindre behandler nekter pasienten innsyn i denne.