Diagnostikk av immunbetinget trombocytopeni

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi utfører høyspesialisert diagnostikk av immunbetinget trombocytopeni, og kan fremskaffe forlikelige blodplater til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov. En av våre viktigste oppgaver er diagnostikk av tilstanden Føtal/Neonatal AlloImmun Trombocytopeni (FNAIT), samt oppfølging av gravide som har risiko for å føde barn med FNAIT.

Publisert 02.11.2018
Sist oppdatert 07.02.2024
Ved FNAIT danner den gravide antistoffer mot et blodplateantigen, som oftest HPA-1a, hos barnet som utvikler trombocytopeni intrauterint. 2% av befolkningen mangler HPA-1a antigenet, og det er disse gravide som kan danne slike antistoffer. FNAIT forekommer i omtrent 1/1000 svangerskap, og rammer statistisk sett om lag 60 barn i Norge årlig. 
 
Det er enda ikke innført nasjonal screening for å identifisere kvinner som er i risikogruppe for å føde barn med FNAIT. Tilstanden er derfor underdiagnostisert og per i dag påvises bare 10% av tilfellene med FNAIT i Norge. 

Indikasjon

Dersom et barn blir født med trombocytopeni (blodplater under 50x109/L) og andre årsaker er utelukket, skal det alltid mistenkes FNAIT. Man bør også vurdere FNAIT ved dødfødsler, gjentatte spontanaborter og intrakranielle blødninger hos fosteret. Disse anbefalingene er i tråd med «Veileder i fødselshjelp, 2014». 
 
Blødningskomplikasjoner ved FNAIT kan forebygges ved planlagt sectio og forlikelige blodplater til barnet etter forløsning.

Informasjonsbrev

Da tilstanden er sjelden og underdiagnostisert, har vi laget et informasjonsbrev om FNAIT som vi i disse dager distribuerer til fagmiljøene i Norge som er involvert i  føde -og barselomsorgen, samt nyfødtmedisin. Informasjonsbrevet gir i tillegg til en kort beskrivelse av tilstanden, praktisk informasjon om hvordan man enkelt kan rekvirere utredning. 
 

Rekvisisjon

Vi har også laget en ny rekvisisjon for trombocyttimmunologi som bl.a. kan benyttes for rekvirering av FNAIT-utredning. Om man ønsker å blodplatetype den gravide (HPA-1a fenotyping) kan man fortsatt krysse av for dette på rekvisisjonen som benyttes for ordinære svangerskapsanalyser.
 

Last ned r​ek​visisjon​  (laboratoriehåndboka)

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi