Clostridium difficile-analyse

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ønsker å informere om at det er nødvendig å oppgi relevante kliniske opplysninger i forhold til undersøkelse på Clostridium difficile toxin.

Marit Wiklund, overbioingeniør
Publisert 24.10.2018
Sist oppdatert 08.02.2024

Relevante kliniske opplysninger kan for eksempel være antibiotikabruk, kjemoterapi, mistanke om pseudomembranøs kolitt, mistanke om utbrudd i sykehus eller sykehjem, om pasienten er sykehjemspasient. 

Ved manglende relevante opplysninger avvises prøven, men oppbevares i 4 dager fra prøvetakningsdato (holdbarhet på analyse). Det vil da være mulig å ringe å oppgi ytterligere kliniske opplysninger.

Kontrollprøver på tidligere positiv Clostridium difficile anses ikke som nødvendig, da prøven kan være positiv i lengre tid. Indikasjon for isolering i helseinstitusjon så lenge pasienten har diare.