Fagutvikling i psykisk helse- og rusklinikken

Fagutviklingsenheten (Psykisk helse- og rusklinikken) har en viktig rolle i utviklingen av trygge og virkningsfulle pasienttilbud. Satsingsområder er brukermedvirkning, forskning, pasientsikkerhet, kompetanseheving, e-helse, veiledning og utdanning.


  • Legge til rette for forskning 
  • Legge til rette for brukermedvirkning
  • Koordinere utdanning, videreutdanning og spesialisering 
  • Fremme pasientsikkerhet
  • Bistå fagmiljø i kvalitetsutviklingsarbeid 
  • Sikre fagutvikling gjennom kurs og konferanser 
  • Bidra aktivt i fagnettverk 
  • Koordinere E-læring 
  • Koordinere og fremme utvikling av tilbud innenfor e-helse 
Sist oppdatert 23.05.2023