Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​ Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om det er noe du savner informasjon om.

AFA-logo


AFAs oppgaver

  • Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og sopp
  • Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og NordicAST
  • Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse
  • Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale resistenspaneler og bidra til utarbeidelse  av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
  • Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører
  • Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og kompetansetjenester
  • Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen
  • Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Mandat for arbeidsgruppen (pdf)AFA Sammensetning per desember 2022

Presentasjonsmaler

AFA_Presentasjonsmal1_43.potx

AFA_Presentasjonsmal2_43.potx

Årsmeldinger

En av AFAs hovedoppgaver er å arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører. AFA-kurset avholdes hvert andre år ved Rikshospitalet i Oslo.

Anbefalte metoder fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og metoder for resistensbestemmelse:

Ved behov kan eldre versjoner av metodedokumentene fåes ved henvendelse til AFAs sekretær.

 

AFAs anbefalte resistenspaneler er veiledende for norske mikrobiologiske laboratorier med hensyn til hvilke midler som bør testes og rapporteres ved rutinemessig resistensbestemmelse. Hensikten med anbefalingene er å standardisere og kvalitetssikre test- og rapporteringspraksis, og derved bidra til rasjonell antibiotikabruk. 

 

 

Infoskriv - Selektiv rapportering av resistensbestemmelse_2018-12-19 (PDF)

Leder, Arnfinn Sundsfjord
Telefon (+47) 90 61 61 18

 
Nestleder/webansvarlig, Paul Christoffer Lindemann
pc-linde@online.no
Telefon (+47) 920 49119​​

 
Sekretær: Ingvild Haugan
E-post: Ingvild.Haugan@stolav.no
Telefon: (+47) 72 83 61 53

NYHETER FRA AFA

    Sist oppdatert 25.07.2023