Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

AFAs hjemmesider er flyttet.

Gå til www.afa-gruppen.no  

Sist oppdatert 10.06.2024