Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​ Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om det er noe du savner informasjon om.

AFA-logo


AFAs oppgaver

 • Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og sopp
 • Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og NordicAST
 • Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse
 • Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale resistenspaneler og bidra til utarbeidelse  av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
 • Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører
 • Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og kompetansetjenester
 • Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen
 • Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Mandat for arbeidsgruppen (pdf)AFA Sammensetning per desember 2022

Presentasjonsmaler

AFA_Presentasjonsmal1_43.potx

AFA_Presentasjonsmal2_43.potx

Årsmeldinger

En av AFAs hovedoppgaver er å arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører. AFA-kurset avholdes hvert andre år ved Rikshospitalet i Oslo.

Anbefalte metoder fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og metoder for resistensbestemmelse:

Ved behov kan eldre versjoner av metodedokumentene fåes ved henvendelse til AFAs sekretær.

 

AFAs anbefalte resistenspaneler er veiledende for norske mikrobiologiske laboratorier med hensyn til hvilke midler som bør testes og rapporteres ved rutinemessig resistensbestemmelse. Hensikten med anbefalingene er å standardisere og kvalitetssikre test- og rapporteringspraksis, og derved bidra til rasjonell antibiotikabruk. 

 

 

Infoskriv - Selektiv rapportering av resistensbestemmelse_2018-12-19 (PDF)

Leder, Arnfinn Sundsfjord
Telefon (+47) 90 61 61 18

 
Nestleder/webansvarlig, Paul Christoffer Lindemann
pc-linde@online.no
Telefon (+47) 920 49119​​

 
Sekretær: Ingvild Haugan
E-post: Ingvild.Haugan@stolav.no
Telefon: (+47) 72 83 61 53

NYHETER FRA AFA

 • 27. november 2023
  UNN går over til digitale innkallingsbrev

  Fra 27. november vil de aller fleste UNN-pasienter motta sine innkallingsbrev digitalt, via Helsenorge. Pasienter som ikke kan eller vil bruke digitale løsninger vil fortsatt få fysisk brev i posten. Målet er en enklere hverdag for både pasienter og sykehuset. 

 • 10. november 2023
  Hva betyr navnet limb-girdle muskeldystrofi?

  Vi er vant til å høre navn på diagnoser som er oppkalt etter personer. Men opphavet til LGMD er verken “Dr. Limb” eller “professor Girdle”. Her må vi åpne den engelske ordboka:

 • 7. november 2023
  Årets julemesser i UNN

  UNNs tradisjonsrike julemesser arrangeres også i år både i Tromsø og Harstad, til glede for pasienter, ansatte og innbyggere. Messene foregår i tidsrommet 16.–24. november.

Sist oppdatert 25.07.2023