Endringer i pasientens egenandel

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort endringer i reglene for egenandel fra og med 1. juli 2023.

Publisert 04.07.2023

Disse endringene gjelder fra 1. juli 2023: 

  • Egenandel poliklinikk økes fra 375,- til 386,-
  • Egenandel radiologisk undersøkelse (røntgen, MR, CT og ultralyd) økes fra 267,- til 275
  • «Ikke møtt»-gebyr økes fra 1500,- til 1544,-
  • Pasienter som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal   egenandelen dekket av staten, dersom helsehjelpen gis i forbindelse med gjennomføring av LAR.