Behandling

Rygg- og nakkesmerter, utredning

Ved utredning av rygg- og nakkesmerter får du en vurdering av hva som kan være årsak til smertene, om du trenger annen utredning, kirurgisk behandling, eller rehabilitering/mestringstilbud. Utredningen inkluderer en samtale og en kroppslig undersøkelse, samt mestringsorientert samtale og individuelle råd.
Smerter i nakke og rygg kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke si nøyaktig hvor smertene kommer fra, eller hvordan de oppstår. Derfor kalles de ofte uspesifikke rygg- og nakkesmerter.Henvisning og vurdering

Nakke- og ryggplager er svært vanlige. For de fleste går det over i løpet av få uker dersom man opprettholder normal aktivitet, men hos noen varer likevel plagene mer enn 6 uker. Da kan legen ved poliklinikken vurdere om du bør henvises til Fysikalsk medisinsk poliklinikk. Fra sykehuset mottar henvisningen tar det maks 10 dager før den vurderes, og du får time innen 40-60 virkedager.

I poliklinikken jobber det leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer. Overlege som vurderer henvisningen avgjør hvor mange og hvilke yrkesgrupper du møter basert på opplysninger i henvisningen. Dersom du møter én behandler vil flere kunne hentes inn ved behov.

Henvisningsadresse: Fysikalsk medisin og rehabilitering

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia og tolkebehov, må være med i henvisninger:

Henvisningsårsak

 • Hva ønsker pasienten og du med denne henvisningen?

Bakgrunn, inkludert tidligere utredning/behandling

 • Familiære sykdommer (revmatisk lidelse, smertelidelse)
 • Tidligere sykdommer (inkludert tidligere episoder med muskel- og skjelettplager)
 • Hvis pasienten er utredet av andre, skal epikrise legges ved henvisningen
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Tidligere forsøkt behandling og effekt av denne
 • Medikamentliste

Beskrivelse av pasienten, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå

 • Smerteanamnese inkludert lokalisering, varighet, døgnvariasjon, karakter og intensitet
 • Fysisk aktivitet
 • Behov for tilrettelegging/hjelp i hverdagen
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk hvis det foreligger (inkludert dato)
 • Pågående skadeerstaningsaker?

Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning, tidligere arbeidserfaring og dagens jobbsituasjon
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga. helseplager? Hvilken?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon til å komme seg tilbake/øke arbeidskapasiteten?
Om pasienten er kandidat for gruppebehandling vurderes ved utredning i poliklinikken.
Pasienter som kan være i målgruppen:
 • Har rygg- og uspesifikke nakkesmerter der bevegelsesinnskrenkning er en komponent
 • Er tilstrekkelig utredet og medisinsk avklart
 • Er i jobb/studie/sykemeldt
 • Er motivert for jobb
 • Er i arbeidsaktiv alder
 • Er motivert for stor egeninnsats og har endringspotensiale

Før

Når du skal inn til poliklinisk utredning for rygg- eller nakkesmerter, vil du først få tilsendt et samtykkeskjema. Når du kommer til time, vil du bli spurt om å svare på et spørreskjema fra Norsk nakke- og ryggregister. Resultatene fra spørreskjemaet vil bl.a. være grunnlag for samtale under undersøkelsen. 

Utredningen tar vanligvis ca. 1,5 time og består av en samtale og en kroppslig undersøkelse. En sentral del av utredningen er å avdekke om rygg-/nakkesmertene er uspesifikke (altså uten kjent årsak), om de skyldes irritasjon av nerverøtter eller om annen og alvorligere sykdom ligger bak. For å finne ut dette er både din beskrivelse av smertene og forskjellige kroppslige undersøkelser nyttige. Hvilke undersøkelser som gjøres, henger sammen med hvilke symptomer du beskriver.

Utredningen kartlegger også dine oppfatninger om rygg- og nakkesmerter, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt arbeids- og hverdagsliv. Gjennom samtale og grundig kroppslig undersøkelse, vil behandleren danne seg et bilde av mulige årsaker til at smertene har oppstått og til at de fortsetter. Du får informasjon om vurderingen som er gjort, kunnskap om ryggens oppbygning og funksjon, og informasjon og råd om hva du bør gjøre videre. 

Under

For mange vil utredning være tilstrekkelig, både som undersøkelse og behandling. Hvis du likevel trenger videre behandling, finnes det flere muligheter. For å lykkes med behandling, er det viktig at du føler deg trygg på hva som er bra for deg og dine plager. Forståelse og kunnskap om ryggen og nakken kan ofte gjøre at man føler seg tryggere.

Videre kartlegging

Du kan få tilbud om videre undersøkelse eller kartleggingssamtaler hos andre fagpersoner i poliklinikken, for eksempel ergoterapeut eller psykolog, eller en oppfølgingstime hos legen eller fysioterapeuten som undersøkte deg.

2-dagers mestringskurset består av gruppeundervisning og -veiledning for personer med nakke og ryggplager. Kurset holdes i Helse I Arbeid sine lokaler like ved UNN.

Les mer om 2-dagers mestringskurs

7-dagers behandling i gruppe, også kalt «ryggskole» går over 2 uker. Det er plass til 12 deltakere i hver gruppe. Behandlingstilbudet holdes på Kraft sportssenter, i nærheten av UNN Tromsø i Breivika. 

Tilbudet ledes av fysioterapeuter, ergoterapeut og lege som jobber tverrfaglig, ut fra tanken om at fysiske, psykiske og sosiale faktorer henger sammen og kan påvirke hverandre gjensidig. Terapeutene følger gruppa tett, både i aktivitetstimer og undervisning. De er tilgjengelige for deg i hele behandlingsperioden og vil ha samtaler med deg underveis.

Grunntanken med gruppebehandling er at medlemmene kan hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer. I dette behandlingstilbudet legger vi stor vekt på erfaringsutveksling. 

Hovedfokus er aktivitet, jobben og hverdagsmestring. Gjennom undervisning, ulike treningsformer og gruppedialog er målet å øke mestring av helseutfordringer, deltakelse i yrkeslivet og motivasjon til å stå i jobb. Et hovedmål er å selv kunne ta ansvar for egen helse og livssituasjon. I løpet av behandlingsukene vil du bli utfordret til å lage egne målsetninger og en plan for hvordan oppnå dine mål.


Tilbudet er for deg som:

 • Har langvarige rygg- eller nakkesmerter
 • Har vært utredet ved fysikalsk medisinsk poliklinikk eller Helse I Arbeid og er vurdert til å ha nytte av gruppebehandling
 • Er motivert for å delta i grupper og dele erfaringer
 • Er i jobb
 • Ønsker å kunne stå i jobb eller kunne komme tilbake til jobb
 • Ønsker nye verktøy for å mestre hverdagen
Hvis du venter på gruppebehandling anbefaler vi at du leser epikrisen fra utredningen og følger rådene du har fått fra utreder. Dette er viktig forberedelse til deltakelse i behandlingstilbudet. Nærmere praktisk informasjon følger i innkallingsbrev. 

Du vil få tilbud om en oppfølgingstime på telefon ca. 4 mnd. etter tilbudet. Denne samtalen er basert på planen du laget under gruppebehandlingen.

Etter

De fleste pasienter følges ikke opp videre ved poliklinikken, men noen blir satt opp til oppfølgingstime. Den som henviste deg, vil få et notat fra undersøkelsen, og du kan lese dette i elektronisk pasientjournal på helsenorge.no. Etter 2-dagers- og 10-dagerstilbudet vil du få tilbud om en oppfølgingstime på telefon eller på video. Hvis du er registrert i Norsk nakke- og ryggregister vil du få et spørreskjema 6 måneder etter utredningen.

Mer om smerter i rygg og nakke

Smerter i rygg og nakke kan ha ulike årsaker. I de fleste tilfeller kan vi ikke si nøyaktig hvor smertene kommer fra eller hvordan de oppstår. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerter samtidig. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Som oftest dreier det seg heldigvis om helt ufarlige tilstander. Det kan imidlertid gjøre svært vondt. Musklene kan «knyte seg» og det føles som om de står i krampe. Noen ganger kan det være prolaps som irriterer en nerverot. Andre ganger kan selve nerverotkanalen være for trang, slik at nerveroten irriteres. I sjeldne tilfeller kan det være annen og alvorligere sykdom som ligger bak, f.eks. brudd i ryggen (vanligvis på grunn av benskjørhet /osteoporose), infeksjoner, revmatisk betennelsessykdom, eller kreft.

Du kan lese mer om ryggplager på Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) og på helsenorge.no.

Kontakt

UNN Tromsø Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Fløy A, plan 8

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Leveringsadresse varemottak:

Sykehusvegen 38

9019 Tromsø  

Pingvinhotellet varemottak:

Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg 67

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no)