Behandling

Rehabilitering - covid-19, vedvarende plager etter mildt forløp

Flere som har gjennomgått et mildt covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og/eller individuell veiledning (behandling). Tilbudet kan gis uavhengig av hvor lenge du har vært plaget.

Diagnosen covid-19 er ny, men funksjonstapet, rehabiliteringsbehovet og rehabiliteringstiltakene er godt kjent fra andre diagnoser, og kan behandles på samme måte. Målet er å hjelpe deg tilbake til funksjonsnivået du hadde før du ble syk, gjennom grundig informasjon og individuell veiledning.

Henvisning og vurdering

Leger kan henvise deg til det regionale tilbudet Covid senfølgeklinikk (lokalisert i Fysikalsk medisinsk poliklinikk i UNN Tromsø). Det regionale tilbudet gjelder for deg som: 

 • Har vedvarende, komplekse og sammensatte plager/symptomer etter covid-19 
 • Har behov for et spesialisert tilbud utover det som det lokale sykehuset tilbyr. 
 • Har symptomer/plager som har vart mer enn 8-12 uker. 
Med «komplekse og sammensatte symptomer» menes senfølger som fører til at du ikke kan være i jobb/utdanning og/eller har et klart redusert aktivitets-/deltakelsesnivå sammenlignet med før du fikk covid-19. I henvisningen kan det være aktuelt å ta med forhold som kan påvirke prognosen, f.eks. om du har andre sykdommer eller psykososiale problemstillinger. 

Hvis det er behov for mer spesifikk utredning av for eksempel hjerte eller lunger, skal du i første omgang utredes ved ditt lokalsykehus for dette før henvisning til  senfølgeklinikken vurderes.

Det er lege ved poliklinikken som vurderer og prioriterer henvisninger. Fra sykehuset mottar henvisningen tar det maks 10 dager før den vurderes. 

Henvisningsadresse

Leger kan henvise til senfølgeklinikken. Henvisningen sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering ved UNN Tromsø, og merkes «Covid-19 senfølgeklinikk».

Henvisningsårsak

Hva ønsker pasienten og henviseren med den aktuelle henvisningen?

Primærvurdering hos allmennlege

Før henvisning skal fastlegen ha gjort en grundig primærvurdering av diagnostikk med tanke på spesifikk årsak til plager. Det inkluderer:
 • klinisk undersøkelse 
 • blodprøver (inkl. CRP, hvite med diff., stoffskifte, elektrolytter, jernstatus og vitaminstatus)
 • evt. spirometri, oksymetri, EKG og bildediagnostikk.

Bakgrunn, inkludert tidligere utredning/behandling

 • Sivilstatus, barn og boforhold
 • Tidligere sykdommer (somatiske og psykiske)
 • Epikrise fra evt. andre utredninger (lungelege, fysioterapeut, psykolog)
 • Nåværende behandlingstilbud eller individuell plan
 • Tidligere forsøkt behandling og effekt av denne
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)
 • Medikamentliste

Beskrivelse av pasienten, sykdomshistorien, tilstanden og daglig funksjonsnivå

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Hvor lenge har symptomene vart? 
 • Ser man symptomene i sammenheng med gjennomgått covid-19?
 • Trenger pasienten hjelp i hverdagen?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Vekt, høyde (BMI)

Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning, tidligere arbeidserfaring og dagens jobbsituasjon
 • Mottar pasienten inntektssikring fra NAV på grunn av helseplager? Hvilken?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon til å komme seg tilbake i arbeid eller øke sin arbeidskapasitet?

Før

Før du blir undersøkt, kan det hende vi gir deg noen spørreskjemaer for å kartlegge situasjonen din. Det er helt frivillig om du vil fylle dem ut. 

Vi oppfordrer deg til å ha på behagelige klær når du kommer til utredningen, fordi det er mulig at det også gjøres fysiske tester. Vi ønsker også at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. 

Utredningen kan være energikrevende, så det kan være lurt å ikke ha andre planer den/de dagene utredningen pågår (vanligvis en til to dager).

Under

Du kommer først til en poliklinisk undersøkelse hos lege. Vi gjør da en medisinsk vurdering av tilstanden din og avgjør om du skal følges opp videre med veiledningssamtaler.

Noen pasienter vil ut fra henvisningen settes direkte opp til konsultasjon hos flere på samme dag, mens andre vil måtte komme tilbake senere, etter en første vurdering hos lege. Antall oppfølginger styres av hva du ønsker og trenger. Lengden på forløpet vil variere fra person til person, vanligvis en til to konsultasjoner.
 
Veiledningssamtalen foregår hos en terapeut (fysioterapeut, ergoterapeut og/eller psykolog) ut fra din problemstilling og veiledningen vil derfor være skreddersydd deg. Vi vil sammen oppsummere informasjonen som er gitt så langt, og du kan stille spørsmål hvis det har dukket opp noe nytt siden sist. Fokus vil også være på sykdomslære. Hvis du har behov for strukturert opptrening, vil du henvises videre til relevant rehabilitering - enten i din kommune eller på en rehabiliteringsinstitusjon. 

Etter

Vi lager en epikrise som sendes til fastlegen din. Du kan selv logge inn på helsenorge.no for å lese notatet. Du kan også kontakte oss etterpå dersom du har behov for det. 

Du kan få tilsendt noen spørreskjemaer etter behandlingen. Det er frivillig å besvare dem, men vi er takknemmlige dersom du ønsker å svare, da det vil gi oss viktig informasjon for å kunne utvikle tilbudet vårt videre.

Kontakt

UNN Tromsø Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Fløy A, plan 8

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Leveringsadresse varemottak:

Sykehusvegen 38

9019 Tromsø  

Pingvinhotellet varemottak:

Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg 67

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no)