Lærings- og mestringssenteret UNN

Nyttige nettressurser

Her finner du lenker til kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Dette kan du bruke som supplement til samtalene med dine behandlere for å få mer kunnskap om egne helseutfordringer, gjøre gode samvalg om din helse med dine behandlere, og få økt innsikt i hva som kan være til hjelp for å kunne leve godt med helseutfordringer.

Samvalg

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Kontakt oss på Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Sist oppdatert 14.06.2021