Behandling

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en form for psykodynamisk samtaleterapi som har vist effekt ved blant annet depresjoner, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske problemer.
Følelsesmessige konflikter er både uunngåelige og en del av det å være menneske. Samtidig kan slike konflikter vekke angst eller uro, og det kan bli en vane å holde dem på avstand. 

Den grunnleggende ideen med Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er at mange psykiske helseproblemer oppstår på grunn av vansker med å forstå og håndtere konfliktfylte følelser som oppstår i relasjon til andre mennesker. 

En god og robust psykisk helse innebærer derfor at man bygger opp evnen til å tåle følelsene istedenfor å undertrykke, unngå eller å utagere dem.

I en ISTDP-terapi fokuserer vi særlig på hvordan vi kan hjelpe deg med å få bedre tilgang til dine egne følelser. For å oppnå dette forsøker vi å fokusere på unngåelse av følelser, hvordan denne unngåelsen skaper problemer, symptomer og funksjonsvansker. 

Det neste steget er å tilnærme seg vanskelige følelser i trygge rammer. ISTDP-terapeuten forsøker samtidig å hjelpe deg til å observere og tåle uroen og angsten som er knyttet til de aktuelle følelsene, slik at du ikke skal overveldes av den.

Inntakskriterier

 • Lav funksjon, herunder tap av adekvat mestring på flere sentrale livsområder.
 • Behandlingsresistens: Pasienten har ikke respondert adekvat eller som forventet på flere kjente behandlingsforsøk (inkl. medikamentell behandling).
 • Kapasitet til å ha et intrapsykisk fokus i vurderingssamtale.

Eksklusjonskriterier

 • Psykoselidelser
 • Bipolar lidelse type I
 • Dissosiativ identitetsforstyrrelse
 • Misbrukslidelser som krever avrusning
 • Psykiske lidelser sekundært til medisinske tilstander
 • Psykisk utviklingshemming
 • For dårlig mestring av norsk språk til hinder for behandling
 • Akutt suicidalfare
 • Historie på alvorlig utageringsproblem og store vanskeligheter med impulskontroll

Henvisning skal inneholde opplysninger om motivasjon for tilbudet, i tillegg til en god utgreiing som inkluderer aktuell og tidligere symptomatologi og behandling, diagnostiske vurderinger, livshistorie/anamnese, personlighetsutgreielse, somatiske helseutfordringer, suicidalvurdering, aktuell og tidligere forhold til rus/avhengighet, psykometri (helst MINI, SCID-2) og aktuell medisinering.

Før

Før behandlingen kan det være lurt å tenke igjennom hva du ønsker med behandlingen, og hva målet ditt er. Det er dine nåværende plager og symptomer du kommer for å få hjelp med. Selv om psykodynamisk terapi ofte også inneholder et fokus på opplevelser fra fortiden, er dette kun nyttig hvis det hjelper deg til å forstå og takle livet ditt i dag på en bedre måte. 

I ISTDP tar terapeuten utgangspunkt i de problemene du opplever når du søker hjelp.

Under

En god og åpen samarbeidsrelasjon til din behandler er viktig for at du skal få god hjelp, og sammen med behandleren din må du bli enig om målene for behandlingen din. 

Selv om behandlingen hovedsakelig skjer i møtene med behandleren din, er det viktig at du aktivt bruker det du lærer av terapien i ditt daglige liv. På samme måte kan erfaringene du gjør deg i dagliglivet være viktige å få hjelp til å forstå og bearbeide i terapien.

Etter

Det er viktig at du bruker det du har lært gjennom behandlingen. Mot slutten av behandlingen vil vi ha et særlig fokus på å tydeliggjøre det du har lært om deg selv, og å forberede deg på å klare deg uten terapi. 

Det er viktig at du sammen med din behandler vurderer om du har behov for videre oppfølging fra for eksempel fastlegen din eller fra andre helsetjenester.

Kontakt

UNN Åsgård Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Bygg 18. Inn resepsjonen og ned trappa, gjennom glassdøren og inn til venstre fra korridoren. 

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.