Diagnose

Håndleddsbrudd hos voksne

De fleste bruddene kan vi behandle med gips etter at bruddet eventuelt er satt på plass, mens 1/3 av bruddene er såpass komplekse at vi anbefaler operasjon for å unngå at bruddet tilheler med feilstilling. Hvilken type operasjon vi utfører avhenger av typen brudd og hva du selv foretrekker.

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

I og rundt håndleddet er det flere bein og mindre knokler. Brudd i håndleddet kan oppstå etter fall, eller andre skader etter at du har «tatt deg for» med hendene. Hvis du har veldig vondt, hevelse eller vansker med å bevege håndleddet må du oppsøke lege eller legevakt for å få tatt røntgenbilde.

De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd der operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Les mer på helsenorge.no

Håndleddsbrudd er den bruddtypen som forekommer hyppigst i Norge, hvor 12.500 rammes årlig. Eldre kvinner rammes hyppigst, og kommer typisk til skade etter fall fra egen høyde hvor de tar seg for med utstrakt hånd. I de yngre årsgruppene rammer brudd oftest menn i forbindelse med høyenergitraumer.

Utredning

Vi ser etter feilstilling og kjenner etter smerter. Det er viktig å sjekke følesansen, siden nervene kan komme i klem etter slike skader. Noen ganger kan det være synlig feilstilling. Så tar vi vanlige røntgenbilder i to plan.

Ut fra disse bildene vurderer vi om bruddet er feilstilt eller ikke. Hvis det er feilstilt setter vi bruddet på plass (reponerer) og legger på en gips. Hvis bruddet er feilstilt utover en viss grense, som definerer om bruddet er ustabilt og kan gli ut av stilling i behandlingsperioden, anbefaler vi operasjon.

Noen ganger er vi usikre på hvor alvorlig bruddet er og det kan være vanskelig å vurdere hva som er den beste behandlingen. Vi  gjør da en tilleggsundersøkelse i form av en CT-undersøkelse som kartlegger bruddet bedre.


Behandling

Konservativ behandling

Hvis vi vurderer at bruddet er stabilt og sannsynligvis ikke vil gli ut av stilling mens det er gipset, behandler vi bruddet med gips. Hvis bruddet er reponert, tar vi alltid nye røntgenbilder etter reponeringen. 

Når vi legger bandasjen er det viktig at du spriker litt med fingrene slik at ikke hånden presses inn i en “hulhåndstilling”.

Tommelen skal være helt fri. Gipsen skal ikke gå lengre enn ut til bøyefuren i hånden, slik at fingrene kan bøyes helt. Håndleddet skal være i nøytral stilling i begge plan. Albuen skal kunne bøyes med fullt utslag. Du bør fjerne ringer siden det kan bli hevelse i hånda. 

De første dagene etter bruddet bør du også holde armen høyt, slik at hånden ikke blir for hoven.

Siden vi aldri kan være helt sikker på at bruddet holder stillingen planlegger vi kontroll etter omtrent 10 dager og etter 5 uker. Kontrollene justeres ut fra vurdering av det aktuelle bruddet. Hvis bruddet glir ut av stilling vil vi i de fleste tilfeller anbefale operasjon.


Operasjon

Hvis du har brudd som vi ikke kan behandle konservativt vil du få operasjon. Dette gjelder:

 • Brudd som primært er vurdert som stabilt, men hvor vi ikke får tilfredsstillende reposisjon/fiksasjon i gipsen eller at bruddet glir ut av stilling i mens det er gipset
 • Alle brudd som primært vurderes som ustabile
 • Brudd som påvirker leddet hvor rotasjonsbevegelsen foregår, og kombinerte skader

Før operasjonen
Ved valg av operasjon vil vi likevel alltid sette bruddet på plass hvis dette er feilstilt, og legge på en gips. Operasjonen vil så bli utført i løpet av noen dager, så fremt det ikke er tegn på at nervene er i klem.
 
Vi kan operere bruddet ved å sette inn en plate som festes til benet. Denne vil da holde bruddet i korrekt stilling inntil det har grodd. I andre tilfeller kan vi bruke pinner eller en ytre ramme (ekstern fiksatør). 

Noen ganger er en slik håndleddsoperasjon av moderat omfang, mens andre ganger er det kompliserte og langvarige operasjoner. Du vil bli informert om omfanget av operasjonen av kirurgen i forkant av inngrepet.

Noen ganger blir du innlagt som pasient på sengeposten, mens de aller fleste vil bli behandlet i dagkirurgisk avdeling på et planlagt operasjonstidspunkt. 

Faste
Du må faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, eller tygge tyggegummi eller pastiller etter klokka 24. Du kan og bør drikke klare væsker (vann, saft, kaffe, te), men ikke melkeprodukter eller juice fram til to timer før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen. 

Før operasjonen vil du møte den som skal operere deg, som vil informere deg om behandlingsvalgene, hvilket resultat du kan forvente av operasjonen, og om potensielle komplikasjoner knyttet til operasjonen. Du vil også få snakke med en anestesilege om bedøvelsen. De aller fleste får en pleksusbedøvelse, det vil si at kun armen bedøves. Man kan få litt å slappe av på i forbindelse med operasjonen.

De ulike operasjonsmetodene

Vi kan bruke pinner hvis vi får bruddet satt på plass og der bruddlinjene ikke går inn i leddflatene, eller der disse kommer fint på plass og blir stabilisert av pinnene. Reponeres lukket og pinnes under gjennomlysning. Gips og pinner fjernes etter 5-6 uker.

Vi kan bruke plater på de fleste av bruddene. Vi åpner da inn til bruddet like overfor håndleddet, oftest fra håndflatesiden. Etter operasjon med plate legger vi på en gipslaske på håndryggen (dorsal) i 1-2 uker for å roe bløtdelene og for å redusere smertene etter operasjonen.

Ekstern fiksasjon (feste) kan benyttes for mange av håndleddsbruddene. Ved ekstern fiksasjon sikrer vi alltid bruddet med supplerende pinner.

Like før, under og etter operasjonen får du antibiotika for å forebygge infeksjon.

Etter operasjon
Når operasjonen er ferdig, blir du liggende på oppvåkningsavdelingen til du føler deg i form og har fått spist litt. Hvis du opereres på dagkirurgisk avdeling blir du utskrevet og drar hjem samme dag.

Det er svært viktig at du kommer deg raskt i gang med bevegelse av fingrene. Dette bør du starte med så snart som mulig etter operasjonen. Ergoterapeuter ved sykehuset vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men din egeninnsats og motivasjon er viktig. 

Dersom du kommer deg raskt i gang med bevegelse i fingrene og hånden er faren for komplikasjoner som infeksjoner, hevelse og tilstivning mye mindre. Du vil få smertestillende medikamenter slik at dette skal la seg gjøre. 

Hvis du er innlagt til operasjon, vil lengden på innleggelsen være individuell avhengig av dine eventuelle øvrige plager. 

Etter du har kommet hjem skal du fortsette treningen, enten alene eller ved hjelp av fysioterapeut nær hjemstedet.

Oppfølging

Etter behandlingen av bruddet vil det være ulik oppfølging avhengig av hvilken behandling du har vært gjennom. Det vil også variere fra pasient til pasient hvilke restriksjoner man får etter en eventuell operasjon. 

Brudd behandlet med gips 
Alle som er behandlet med gips vil bli innkalt til kontroll etter circa 10 dager. Vi tar røntgen ved denne kontrollen for å sjekke at bruddet fortsatt står i en god stilling. 

Dersom bruddet har flyttet på seg vil du bli tilbudt operasjon dersom dette synes å være den beste behandlingen for deg. Dersom bruddet ser fint ut vil du bli innkalt til en ny kontroll med røntgen etter ytterligere 3,5 - 4 uker. 

Brudd behandlet med ekstern fiksasjon
Alle som har fått denne behandlingen vil bli innkalt til en poliklinisk kontroll med røntgen etter omtrent to uker. Vi sjekker da at bruddet står i korrekt stilling, fjerner sting og inspiserer operasjonssårene. I noen tilfeller vil det være nødvendig å stramme den eksterne fiksatøren (festet). 

Dersom alt ser fint ut vil du bli innkalt etter ytterligere 4 uker. Vi tar da røntgen, og den eksterne fiksatøren vil bli fjernet. Du trenger ikke bedøvelse i forbindelse med fjerningen, men vi anbefaler at du tar to Paracet (1 gram) en time før konsultasjonen.

Brudd behandlet med innvendig plate
Alle som har fått denne behandlingen vil bli innkalt til undersøkelse og oppfølging hos operatøren, som oftest etter 2 uker. Vi fjerner eventuell gips og undersøker sår og bevegelse. Ved denne konsultasjonen vil du få øvelser og eventuelt henvisning til ergoterapi. 

Etter ytterligere fire uker vil du bli innkalt til undersøkelse og røntgenkontroll.

Sykemelding
Behov for sykemelding vil variere i forhold til hvor alvorlig bruddet er og hvilket yrke du har. Dersom du ikke har en jobb bestående av tungt fysisk arbeid vil sykemeldingstiden være ca. to uker. Har du en jobb med tungt fysisk arbeid vil du bli sykemeldt i rundt seks uker.

Hvor lang tid tar det før bruddet er grodd?
Det tar normalt opp til 6 uker før bruddet er helt grodd, uavhengig av behandlingsmetode. Hvis du blir behandlet med gips beholder du gipsen i 5-6 uker. Det vil være en individuell vurdering om hvor ofte du vil bli innkalt til kontroller. Dette vil du bli informert om av legen som behandler deg.

Vær oppmerksom

Ved all behandling er det risiko for komplikasjoner.

Infeksjon. Vi gjør vårt ytterste for å forebygge infeksjoner, men dette forekommer likevel hos en liten andel av pasientene som blir opererert. Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sykehuset. 

Tegn på infeksjon er: 

 • Rødhet, hevelse og varme i huden
 • Væske fra såret
 • Økende smerter
 • Feber
 • Generell sykdomsfølelse

Nerveskade kan forekomme under operasjonen, men du kan også utvikle karpaltunellsyndrom (smerter og følesansfortyrrelse i tommel, pekefinger, langfinger og deler av ringfingeren) både ved gipsbehandling og etter en eventuell operasjon.

Komplekst regionalt smertesyndrom. Dette er en sjelden, men alvorlig lidelse som kjennetegnes av store smerter, hevelse og rødhet, glinsende hud, nedsatt bevegelse og/eller økt hårvekst på den berørte armen. 

Dersom dette skulle oppstå eller at du får mye smerteplager og hevelse i hånden bør du kontakte oss snarlig slik at vi kan se på deg og igangsette en tverrfaglig behandling med ortoped, smertelege og terapeut. Det er viktig å merke seg at denne komplikasjonen kan oppstå uavhengig av om du er behandlet med gips eller operasjon.

Kontakt

UNN Tromsø Ortopedisk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Ortopedisk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Fløy A, plan 6, inngang A2, venterom 3

 
 

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider (mandag - torsdag: Øyeblikkelig hjelp til 17.00)

 • I dag 08:00 - 16:00
 • Mandag 08:00 - 16:30
 • Tirsdag 08:00 - 16:30
 • Onsdag 08:00 - 16:30
 • Torsdag 08:00 - 16:30
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Leveringsadresse varemottak:

Sykehusvegen 38

9019 Tromsø  

Pingvinhotellet varemottak:

Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg 67

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no)