Diagnose, Syndactyli

Håndkirurgi ved medfødte sammenvokste fingre, Tromsø

Medfødte sammenvokste fingre (syndaktyli) er en av de vanligste medfødte misdannelsene i armene men utgjør få nye tilfeller årlig. Barnet henvises tidlig til en avdeling med håndkirurgisk ekspertise, av hensyn til foreldrenes informasjonsbehov og planlegging og eventuelt behov for koordinering av den videre behandlingen. Den operative behandlingen har som intensjon å separere fingrene og rekonstruere et mellomrom mellom fingre for å øke barnets funksjonsnivå.

Sammenvokste fingre eller syndaktyli utgjør 1/5 av alle misdannelser i hånden. Størstedelen av syndaktyliene opptrer isolert og uten kjent årsak. 10– 40 prosent av tilfellene har familiehistorie med syndactyli. Tilstanden opptrer dobbelt så hyppig hos gutter som hos jenter. I halvparten av tilfellene ser man sammenvokste fingre i begge hendene. 

I de tilfeller der det alene er bløtdelene mellom fingrene som er sammenvokst (enkel syndaktyli) er mellomrommet mellom lang- og ringfinger affisert i 50 prosent av tilfellene og mellomrommet mellom ring- og lillefinger i 30 prosent av tilfellene. Involvering av mellomrommet mellom tommel og pekefinger eller peke- og langfinger er minst vanlig, bortsett fra ved syndromer. 

I knapt 1/5 av tilfellene er også benene i fingrene sammenvokst (kompleks syndaktyli) og det kan finnes ekstra benanlegg.

Inndeling

Inndelingen av syndaktyli fremgår av figurene under. Man bruker betegnelsen enkel syndaktyli hvis kun bløtdelene er involvert (begge figurene) Betegnelsen inkomplett syndaktyli benyttes hvis sammenvoksningen ikke strekker seg helt ut til ytterleddet (figuren til venstre) og komplett hvis syndaktylien fortsetter ut på ytterstykket av fingeren (figuren til høyre):

Enkel syndactyli

Vi snakker om kompleks syndaktyli hvis også skjelettet er sammenvokst (figurene under). Betegnelsene komplisert syndaktyli benyttes om syndaktyli der det finnes ekstra skjelettanlegg mellom to fingerstråler (figuren til høyre):

Kompleks syndactyli

Barnet bør henvises tidlig til en avdeling med håndkirurgisk ekspertise av hensyn til foreldrenes informasjonsbehov og planlegging og eventuelt behov for koordinering av den videre behandlingen.

Utredning

Den håndkirurgiske vurderingen

Ved inspeksjon får man et overblikk over omfanget av involverte fingre. Ved nøyere klinisk undersøkelse vil man kunne skille mellom enkel, kompleks og komplisert syndaktyli. Tilstedeværelsen av aktive leddutslag i interfalangeal-leddene med veldefinerte bøye- og strekkefurer indikerer normal leddanatomi og enkel syndaktyli. 

Hvis det ikke foreligger bøye- og strekkefurer og leddene ikke er bevegelige, må man mistenke kompleks eller komplisert syndaktyli. Manglende bevegelse mellom fingertuppene av to fingerstråler og sammenvokste negler indikerer synostose. Ved syndaktyli assosiert med andre kliniske syndromer som for eksempel Polands syndrom, Aperts syndrom eller snørefuresyndromer er det nødvendig med klinisk undersøkelse av hele overekstremiteten, føtter, hode/ansikt og thorax.

Vanlig røntgen av den berørte hånden bør alltid inngå i primærvurderingen for å kartlegge eventuelle sammenvoksninger av ben, ekstra benanlegg eller andre uregelmessigheter ved skjelettet, og er spesielt viktig ved komplekse syndaktylier.

Vurdering for operativ behandling

De fleste barna anbefales operasjon. Målet med behandlingen er å øke funksjonsnivået. Man vektlegger det kosmetiske aspektet og barnets naturlige tilpasningsevne til misdannelsen. 

Mild, inkomplett syndaktyli uten funksjonelle begrensninger gir kun en relativ operasjonsindikasjon.

Behandling

Operasjonstidspunkt

Tidspunktet for operasjon vurderes individuelt og avhenger av hvilke fingre som er involvert, samt omfanget og kompleksiteten. Likeledes kan det være andre misdannelser som må ivaretas før hånden opereres. Når det kreves flere inngrep, bør disse være utført før skolealder. 

Generelt kan man si at enkel syndaktyli i andre og tredje mellomrom mellom fingrene trygt kan ventes med til i 1–2 års alder. For syndaktyli i første og fjerde fingermellomrom og syndaktyli med sammenvoksninger av flere fingre anbefaler man kirurgi i 4-9 måneders alder for å sikre utviklingen av hjernebarken samt sikre best mulig normal utvikling av skjelett og muskulatur.

Behandling

Det er viktig å forstå at operasjonen ikke er en enkel deling av to fingre, men en rekonstruktiv prosedyre hvor man blant annet har behov for hudtransplantasjon. Det er ikke alltid er mulig å skape en alminnelig utseende hånd. 

Hovedmålet med kirurgien er å løfte barnets funksjonsnivå. Det kan være nødvendig med flere operasjoner for å separere flere sammenvokste fingre. Barna følges frem til avsluttet vekst slik at utvikling av svømmehud og nedsatt bevegelighet langs arret ut på fingeren kan korrigeres før barnet utvikler deformiteter.

Operasjon

Hvert steg i den operative prosedyren er designet for å minimere risikoen for komplikasjoner. Kirurgien utføres i generell anestesi. Blodtilførsel til det området som skal opereres stenges av. Hvis tilstanden er i begge hender, utfører kirurgene ofte inngrepet samtidig på begge hender.

Man bør ikke opereres på begge sider av en finger samtidig, ettersom dette kan virke negativt for sirkulasjonen. Dette er grunnen til at barnet må gjennom flere operasjoner hvis flere fingre er sammenvokst. 

Dersom alle fingrene er sammenvokste, separerer man ved første operasjon tommel og pekefinger samt lang- og ringfinger. Ved andre operasjon, vanligvis 4 – 6 måneder senere, separerer man peke- og langfinger samt ring- og lillefinger.

Eksempel på plastikk for deling av syndaktyli mellom lang- og ringfinger. Planleggingstegning fra håndflate- og håndryggsiden: 

Planleggingstegning.


Lappeplastikker for å skape en kosmetisk pen fingertupp og neglerand: 

Lappeplastikk ved syndactyli

Oppfølging

Behandlingsresultater og komplikasjoner

Det er vanskelig å gi eksakte data om behandlingsresultater grunnet at tilstandene varierer veldig i kompleksitet, de mange kirurgiske teknikkene og de få publiserte langtidsresultatene.

Ved enkle syndaktylier oppnår man godt funksjonelt og kosmetisk resultat. Det er midlertid rapportert rundt 10 prosent behov for sekundære inngrep på grunn av at mellomrommet mellom fingrene vokser utover fingeren under vekst, samt at det kan utvikles rotasjons- og aksedeviasjon og negledeformitet med inadekvat lateral neglerand på de fleste av fingrene med kompleks syndaktyli. 

De vanligste komplikasjonene i forbindelse med syndaktylioperasjoner er infeksjon og oppbløtning av transplantat- eller hudlapp, som kan medføre tap av transplantat og lapp. Tap av finger er sjelden, men er beskrevet i litteraturen.

Kontakt

UNN Tromsø Ortopedisk poliklinikk, Tromsø

Kontakt Ortopedisk poliklinikk, Tromsø

Oppmøtested

Fløy A, plan 6, inngang A2, venterom 3

 
 

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Åpningstider (mandag - torsdag: Øyeblikkelig hjelp til 17.00)

 • I dag 08:00 - 16:30
 • Mandag 08:00 - 16:30
 • Tirsdag 08:00 - 16:30
 • Onsdag 08:00 - 16:30
 • Torsdag 08:00 - 16:30
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Transport

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Leveringsadresse varemottak:

Sykehusvegen 38

9019 Tromsø  

Pingvinhotellet varemottak:

Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken
Hansine Hansens veg 67

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no)