Behandling, Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

Depresjonsmestringskurs

Kurs i depresjonsmestring (KID) er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over livskvalitet og daglig fungering. Kurset er egnet til å forebygge tilbakefall hos personer med kjent depressiv sårbarhet, hvor depresjonen viser seg ved selvkritisk tenkemåte, pessimisme, overdreven plikt- og ansvarsfølelse.

Henvisning og vurdering

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog.

Før

Før deltakelse på kurset, blir du innkalt til forsamtale med gruppelederne. Dette for å avgjøre om deltakelse er hensiktsmessig.

Under

Vi bruker et ferdig utarbeidet kurshefte. I løpet av kurset vil du få økt bevissthet om sammenhengen mellom egen tenkemåte og depresjon og økt evne til å korrigere egen depressiv tankestil. Du vil øke evnen til å sette realistiske mål og å gjennomføre disse. Det blir tematisert hvordan du kan bruke ditt nettverk som en ressurs.

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte

  • Selvmordsfare
  • Kjent bipolar lidelse
  • Aktuell depressiv tilstand moderat eller dypere
  • Store vansker i relasjoner

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte

  • Motivasjon
  • Konsentrasjonsevne
  • Noe kontroll over følelsene

Etter

To oppfølgingsmøter med gruppen. 

Vær oppmerksom

Man må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen.

Kontakt

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes

Kontakt Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes

Arnulv Eide veien 6

Transport

​​​Senter for psykisk helse på Storsteinnes ligger i Petersborgveien, omtrent 500 meter fra krysset ved Coop Extra på Storsteinnes. Retningen opp til senteret er skiltet. ​ Gårute i google maps (Extra-senteret)

Buss:

Søk etter bussruter på tromskortet.no
Søk på busser som stopper i Petersborgveien (Balsfjord).
Derifra kan du gå til senteret som er på Arnulv Eide-veien 6
 Gårute i google maps.

Praktisk informasjon

​​Vi oppfordrer pasientene til å ta med seg turklær og badetøy ved innleggelse. Vi er ofte ute i naturen og drar annenhver uke til Polarbadet. Du kan også låne skiutstyr hos oss.

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Du har tilgang til gratis trådløst gjestenett hos oss. Passord får du på avdelinga.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

​Vi har rundt 40 parkeringsplasser utenfor senteret. Parkeringen er gratis.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.