Forebyggende familieteam, Tromsø

Forebyggende familieteam er et tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre har psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Teamet gir oppfølging med fokus på familiesituasjon og omsorg.

Tilbudet omfatter oppfølging av den enkelte familie og veiledning til andre tjenester som er i kontakt med foreldre med små barn. 

Tidlig oppfølging

Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet, og dette kan gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte. Forebyggende familieteams målsetting er å styrke omsorgsfunksjonen i sårbare familier, og forebygge problemutvikling hos barnet som følge av foreldrenes vansker. 

Teamets hovedoppgave er å bidra til at familiene får tilstrekkelig støtte med sikte på å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. I samarbeid med øvrige hjelpeinstanser vil teamet bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter. 

Gjennom tidlig innsats skal familiene få nødvendig hjelp og oppfølging med sikte på å:

 • Forebygge skader og komplikasjoner i fosterlivet
 • Styrke foreldrene i deres foreldrekompetanse
 • Sikre barnet trygge oppvekstsvilkår 
 • Fremme en optimal utvikling hos barnet fysisk, psykisk og sosialt
Teamet har et særskilt ansvar for langsiktig oppfølging av familier med barn med alkoholsyndrom og barn av mødre i LAR-behandling.

Lavterskeltilbud

Forebyggende familieteam er et lavterskeltilbud. Foreldrene selv og øvrige hjelpeinstanser kan henvise til teamet, og oppfølgingen skal komme i gang kort tid etter henvendelse. Oppfølgingen tilrettelegges individuelt etter den enkelte families behov, og kan gis over lengre tid, om nødvendig frem til barnets skolestart. Tilbudet utformes med stor grad av brukermedvirkning, i nært samarbeid med de som mottar tjenesten. Tilbudet er gratis.

Tjenesten er primært for familier og gravide i UNN HF og Finnmarksykehuset HF.

Teamet består i dag av psykiatrisk sykepleier, klinisk barnevernspedagog, psykolog/PhD, psykologspesialist og helsesøster. I tillegg er lege og psykiater knyttet til teamet.

Kontakt

Telefon

Samme telefon som ekspedisjonen til ruspoliklinikken

Postadresse

UNN Åsgård
Forebyggende familieteam
Postboks 6124
9291 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forebyggende Familieteam har lokaler i Lars Eriksens vei 10D, men har også mulighet til å møte familier hjemme.

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.