Rusbehandling ung, Tromsø

Rusbehandling ung (tidligere kalt Færingen) er en enhet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling som gir behandling til alle over atten år. Vi har femten døgnbehandlingsplasser som er fordelt inn i separate fløyer og vi tilrettelegger derfor i hovedsak ikke for behandling av par.

Behandlingstilbudet på Rusbehandling ung er i stor grad gruppebasert og vi har flere ulike behandlingsgrupper hvor pasientene får en mulighet til å jobbe med sine utfordringer sammen med andre. Vår erfaring er at pasientene kan ha stort utbytte av å jobbe på en slik måte, men vi har også forståelse for at dette kan være krevende for noen og derfor gjøres det til enhver tid individuelle vurderinger når det gjelder den enkeltes deltakelse i behandlingsgruppene.  

På Rusbehandling ung har vi stor tro på at daglig samspill med andre, støtte i omgivelsene og det å ta del i et fellesskap har en terapeutisk effekt, og derfor er miljøterapien en sentral del av behandlingen hos oss. Våre pasienter har en ukeplan der faste gjøremål som behandlingsgrupper, seminarer, møter og måltider står spesifisert. Hensikten med en slik ukeplan er blant annet at hverdagen på Rusbehandling ung skal bli et sted for trening der pasientene både kan prøve ut ny kunnskap, få en mulighet til å etablere en god døgnrytme og sist, men ikke minst, at pasientene skal få gode mestringsopplevelser sammen med andre.  

Fritidsaktiviteter og permisjoner

Rusbehandling ung ligger plassert i flotte omgivelser på Sør-Tromsøya med god tilgang til naturen og andre fritidsaktiviteter. Vi vektlegger trening, turer, friluftsliv og annen fysisk aktivitet. Vi oppfordrer og legger til rette for at pasientene skal få delta på kulturelle begivenheter.  Hver tredje måned gjennomfører vi overnattingsturer der vi tar oss tid til å nyte naturen, men hvor vi også jobber med rusmestring i andre omgivelser.  Vi har stor tro på at positive opplevelser, aktivitet og nye erfaringer er viktig for å oppnå økt rusmestring.  

Vi anser permisjoner å være en lærerik og viktig forberedelse til livet utenfor institusjon og pasientene kan søke om ulike permisjoner under innleggelsen. Hver permisjon må planlegges godt og den første tiden av behandlingsforløpet gis det vanligvis ikke overnattingspermisjoner. Mot slutten av behandlingsforløpet oppfordrer vi som regel til hyppigere permisjoner/trening i å bo for å forberede seg på hverdagen utenfor enheten.  Etter utskrivelse kan det gis individuelt tilpasset oppfølging i form av en periode med telefonkontakt, samtaler og/eller korte planlagte innleggelser. 

Samarbeid med pårørende

Rusbehandling ung oppfordrer også til kontakt med pårørende og rusfritt nettverk forøvrig, og pasientene kan mer enn gjerne motta besøk etter avtale. Vi tilbyr i den forbindelse samtaler sammen med pasient og pårørende dersom dette er ønskelig.  Vi har egen dag for pårørende fire ganger i året der pårørende inviteres på besøk til enheten. 

Organisering og behandlingslengde

Personalgruppen på Rusbehandling ung er tverrfaglig sammensatt bestående av lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og fagarbeidere. Vi jobber i team og personalgruppen er derfor inndelt i to store team hvor hvert av teamene har et kollektivt ansvar for å følge opp behandlingen til de av pasientene som tilhører teamet. Ved innleggelse får pasientene en eller flere teamkontakter tildelt fra storteamet. Teamkontaktene har hovedansvaret for den daglige oppfølgingen av pasienten og tiltakene i pasientens behandlingsplan som besluttes i storteamet. 

Et døgnbehandlingsforløp på Rusbehandling ung kan ha en varighet på inntil 6 måneder, og det gjøres individuelle vurderinger på behandlingslengde i samarbeid med pasienten og hjelpeapparatet. Enheten gir mulighet til §12 soning for de av pasientene som har den nødvendige avklaringen med rettsapparatet. Enheten tar også imot personer som legges inn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2, §10-3 eller §10-4. 

Kontakt

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Rusbehandling ung, Tromsø
Postboks 6124
9291 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Åsgårdveien 18

Rusbehandling ung, Tromsø

Åsgårdveien 18, Tromsø

​Færingen ligger i Åsgårdveien 18, på nedsiden av veien når du kommer nedover Åsgårdveien. Buss nummer 26, 36 og 53 kjører forbi behandlingsstedet. Om du kommer til fots må du beregne 40 minutter gåtid fra Tromsø sentrum.

Kart

Buss​ruter​​

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware