Avrusning, Tromsø

Avrusning Tromsø gir tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Behandlingen gis i et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Vårt opptaksområde er kommuner tilhørende Helse Nord.

Vi gir følgende tilbud om:

 • Vurderingsopphold for evt. dosejustering eller konvertering av smertestillende medikamenter.
 • Oppstart eller konvertering på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4.
 • Annen avhengighetsproblematikk (f.eks. bruk av anabole androgene steroider)
 • Tilbud om akutt rusbehandling i 1-3 døgn
 • Avrusning og stabilisering som enkeltstående tiltak, eller før videre rusbehandling.

En innleggelse varer i gjennomsnitt ca. 10 dager. Alle pasientene på avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter ved enheten.

Kartlegging

For å kunne gi best mulig behandling, tilpasset deg og dine behov, er det nødvendig med en kartlegging. Hensikten med de første samtalene er å finne ut hva behovene, målene og ønskene du har for behandling er og basert på det avtale videre oppfølging. I samtalen vil du bli stilt ulike spørsmål, blant annet om rusbruk, alvorlighet, varighet, omfang og funksjon. Det kan også være aktuelt å bruke noen kartleggingsverktøy for at vi skal bli best mest mulig kjent med deg. Sammen utreder vi din fysiske form, dine levevaner og psykisk helse, slik at eventuelt behov for ytterligere behandling kan startes opp.

Behandlertiltak

Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

 • Medikamentell og ikke-medikamentell abstinenslindring i avrusingsperioden.
 • Samarbeidsmøter med fastlege og andre oppfølgere i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
 • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og rutiner.
 • Vi fokuserer på grunnleggende behov og gode relasjoner.
 • Det tilrettelegges for fysisk aktivitet i form av gåturer ut av enheten, treningsrom og bruk av gymsal.
 • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling. Krisemestringsplan utarbeides.

Akutt rusbehandling er for pasienter med et sykdomsbilde/ problematikk som ikke kan vente på å få en vurdering av sin tilstand, der det vil være vesentlig med en omgående vurdering i spesialisthelsetjenesten, TSB.

En akuttvurdering gjelder bare den akutte situasjonen og erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert behandling. Vakthavende lege ved avrusning vurderer den akutte situasjonen. Det er viktig at henvisende instans gir informasjon om hva som har skjedd med pasienten i forkant, eventuelle sykdommer, medisiner, hva som er inntatt av rusmidler og annet som kan påvirke situasjonen som er oppstått. Det er også viktig for avrusning å vite hvem som er pårørende, pasientens fastlege og eventuelt andre kontaktpersoner.

En akuttinnleggelse kan være resultatet av vurderingen, og pasienten skal da tilbys plass innen 12 timer. Varighet: 1 - 3 døgn. For behandlingstilbud ut over dette, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi tar i mot henvisninger fra:

 • Fastlege/legevakt
 • Kommunale enheter
 • Nav/sosialtjenesten
 • AMK (ambulanse)
 • Somatiske avdelinger
 • Enheter i TSB
 • Andre enheter i spesialisthelsetjenesten, herunder psykisk helsevern

Henvisere som vurderer dette tilbudet kan ta kontakt på telefon og etterspørre vakthavende lege. 

Kontakt

Postadresse

UNN Åsgård
Avrusning
Postboks 6124
9291 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 3, 3. etasje

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware