Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsø

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon i Tromsø gir psykisk helsehjelp til mennesker med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med voldsrisiko. Vi gir også helsehjelp til personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Vårt opptaksområde er Finnmark, Troms og Ofoten.

Seksjonen har 17 senger, derav A har 6 senger, B har 6 senger og C har 5 senger.

Målgrupper

 • Personer med en alvorlig psykisk lidelse kombinert med atferds-/voldsproblematikk
 • Personer idømt tvunget psykisk helsevern ihht. straffeloven (2005) § 62 første ledd og andre ledd., jfr. Kap 5 i Psykisk Helsevernloven
 • Personer i behov for utredning for uavklart voldsrisikoproblematikk
 • Personer med kjennelse om varetektssurrogat etter §188 i straffeprosessloven hvor det er sannsynlig at det vil tas ut tiltale om dom på overføring til tvunget psykisk helsevern.
 • Personer med kjennelse fra domstol om rettslig observasjon ihht §167 i straffeprosessloven.

Mål og arbeidsformer

 • Vårt behandlingstilbud har fokus på akuttfunksjon, stabilisering, diagnostisk vurdering og voldsrisikokartlegging
 • Kartlegging av ressurser og funksjonsutredning
 • Individuell terapeutisk tilnærming med fokus på miljøterapi, individualterapi og medikamentell behandling
 • Samarbeid med Sentre for Psykisk Helse, kommunalt hjelpeapparat og pårørende står sentralt
 • Tverrfaglig sammensatt personalgruppe
 • Ikke tidsbegrenset opphold
 • Seksjon for Sikkerhetspsykiatri ledes av et felles tverrfaglig sammensatt team
 • Overflytting mellom enhetene avgjøres uten henvisning
 • Treningsleiligheter er tilknyttet seksjonen
 • Behandlingstilbud med fokus på rehabilitering til treningsleiligheter eller til hjemkommune

Inntak

 

 • Personer som er dømt til behandling blir overført til Avdeling for Sikkerhetspsykiatri etter gyldig dom i Tingrett via statsadvokatembetene
 • Andre pasienter blir skriftlig henvist fra akuttavdelinger etter muntlig dialog rundt formål/problemstilling
 • Avdeling for Sikkerhetspsykiatri har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon
 • Personer med rettslig kjennelse ihht. §188 i Straffeprosessloven innlegges etter henvendelse fra politiadvokat. Helse Nord skal alltid informeres, og utpeker annen institusjon hvis det ikke er ledig kapasitet.
 • Ved ønske om innleggelse ihht. § 167 kontaktes seksjonsleder av rettsoppnevnte sakkyndige, alternativt domstol eller Helse Nord.

Seksjonsleder:


Marita Haugen
Tlf kontor: 77 62 77 59
Mob: 95 89 81 86 

Enhetsledere

 

 

Kontakt

Telefon

Sikkerhetspost A

77 62 76 97
DØGNÅPEN

Sikkerhetspost B

77 62 77 71
DØGNÅPEN

Sikkerhetspost C

77 62 82 93
DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sikkerhetspost A: bygg 5, 3. etasje (besøk avtales på telefon)
Sikkerhetspost B: bygg 5, 2. etasje (besøk avtales på telefon)
Sikkerhetspost C: bygg 6, 2. etasje (besøk avtales på telefon)

Seksjonen er døgnåpen.

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Helsedirektoratet har laget ei brosjyre til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern.
Klikk her for mer informasjon
Dom

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg