Alderspsykiatri poliklinikk, Tromsø

Alderspsykiatri poliklinikk Tromsø gjør utredning poliklinisk ved å ta imot pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, og ved besøk hjemme og på sykehjem. Til kommunene i Finnmark drives regelmessig ambulering. Vi gir et spesialisert helsetilbud til personer over 65 år som får en alvorlig psykisk lidelse. Opptaksområdet er alle kommuner i Finnmark, Troms og Ofoten.

Målgrupper:

 • Personer med alvorlig psykisk lidelse med debut etter 65 år
 • Personer med demens med atferdsproblemer og/eller psykiatrisk symptomatologi
 • Personer med uavklart demensdiagnose, hvor psykiatrisk symptomatologi er fremtredende
 • Personer med alvorlig psykisk lidelse, tidligere syk men som ikke har fast behandlingskontakt med voksenpsykiatrien

Mål og arbeidsformer

 • Alderspsykiatri poliklinikk Tromsø utreder og behandler psykiske lidelser og vurderer pasientens hjelpebehov
 • Samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten og distriktspsykiatriske sentra (Senter for psykisk helse og rusbehandling) i opptaksområdet
 • Seksjonen tilbyr veiledning om alderspsykiatriske problemstillinger på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • I forbindelse med pårørendekurs og annen undervisning, deltar avdelingen med forelesere
Inntak

 • Det kreves skriftlig henvisning med beskrivelse av problemstilling og mål for utredningen
Henvisning av eldre personer med psykiske lidelser

For at utredningen skal komme raskt i gang ber vi om at henvisningen inneholder:

 • aktuell problemstilling, så klar som mulig
 • eventuelle tidligere undersøkelser og utredning med relevans til aktuell problemstilling, f eks. CT-caput-svar, kopi av epikriser fra somatisk utredning (geriatrisk, nevrologisk etc)
 • tidligere psykiatriske lidelser
 • tidligere somatiske lidelser
 • familie-/sosiale opplysninger
 • navn på nærmeste pårørende som kan kontaktes
 • pasientens aktivitetsfunksjon i dagliglivet
 • opplysning om pasienten mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten, navn på eventuell kontaktperson
 • medikamentell behandling (type, dosering, effekt)
 • opplysning om at pasienten er innforstått med at det sendes henvisning til Alders-psykiatrisk avdeling

Dersom det er ønske om alderspsykiatrisk vurdering ved ambuleringsbesøk fra Alderspsykiatrisk poliklinikk bør dette angis klart i henvisningen.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested


Bygg 4, ned trappen til underetasjen

Åpningstid: 08-15.30

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware