Akuttpost Tromsø

Akuttpost Tromsø gir spesialisthelsetjeneste tilbud i psykisk helse til befolkningen i Tromsø og Karlsøy kommune. Posten er lokalisert i Tromsø på UNN, Åsgård. Akuttpost Tromsø tar imot pasienter som har behov for innleggelse for kartlegging, utredning og behandling av psykoser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser eller andre akutte kriser som ikke kan ivaretas på senter for psykisk helse, eller kommunalt.

Akuttpost Tromsø har 12 sengeplasser. Posten øyeblikkelig hjelp ansvar for pasienter over 18 år. Posten er godkjent for bruk av tvang i henhold til Lov om psykisk helsevern, og tar også imot frivillige innleggelser. Akuttpost Tromsø og har hovedansvar for opptaksområdet Tromsø kommune og Karlsøy kommune. 


Behandling
Posten  har ansvaret for å gi akuttpsykiatrisk behandlingstilbud til voksne som er i akutt krise og/eller opplever forverring av psykisk sykdom, med behov for behandling i sykehusavdeling. Vi tar imot henviste pasienter for innleggelse døgnet rundt. Enheten har låste dører. Innleggelse i Akuttpost Tromsø har som formål å gi behandling, intensiv omsorg, trygghet og sikkerhet, med mål å redusere symptomer og øke tilfriskning. Vi utreder tilstander og kartlegger hjelpebehov sammen med den enkelte, med mål å gi god omsorg og individuelt tilpasset hjelp.

Besøk
Pasienter kan imot besøk på eget rom eller samtalerom. Det er ønskelig at besøk og tidspunkt avtales med personalet på forhånd.
Akuttpost Tromsø disponerer leilighet som etter avtale kan lånes av pårørende ved behov for overnatting. Vi disponerer også et barnerom som kan benyttes ved besøk av familier med barn. Forbehold om at disse er ledige.

Parkering
Det er merkede gjesteparkeringsplasser på parkeringen ved byggets hovedinngang/resepsjonen eller inngang A, med en nærliggende betalingsautomat.

Trådløst internett
Det er mulig å benytte trådløst nett i enheten. Pasienter kan låne PC i enheten ved behov.

Rusmidler
Det ikke tillatt å ta med inn eller bruke rusmidler i Akuttpost Tromsø. Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 2. etasje.

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg