Akuttpost sør, Tromsø

Akuttpost sør gir spesialisthelsetjeneste tilbud i psykisk helse til befolkningen i Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten. Posten er lokalisert i Tromsø på UNN, Åsgård. Akuttpost sør tar i mot pasienter som har behov for innleggelse for kartlegging, utredning og behandling av psykoser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser eller andre akutte kriser som ikke kan ivaretas på Senter for psykisk helse.

Akuttpost sør er en døgnenhet som har 9 sengeplasser med enkeltrom. Posten har øyeblikkelig hjelp ansvar for pasienter over 18 år som blir innlagt mht tvang i psykisk helsevernloven, samt de som har behov for rammene som en lukket sengepost har. 
 
Behandling
Pasientene blir tatt i mot av en lege og får raskt tildelt et behandlingsteam bestående av lege og miljøpersonal. Utrednings- og behandlingstilbudet er individuelt tilpasset den enkelte pasient. Tilbudet består av et strukturert og trygt miljø, samtalebehandling, medikamentell behandling samt samarbeid med pårørende, lokalt senter for psykisk helse og kommunehelsetjenesten.
 
Lengden på oppholdet ved akuttpost sør varierer men er ofte rundt en uke. Når det er hensiktsmessig og pasienten er i stand til å motta et frivillig tilbud på senter for psykisk helse, enten ved en døgnenhet, ambulant akutteam eller poliklinikk overføres eller skrives pasienten ut.
 
Alle henvisninger går gjennom lokalt senter for psykisk helse ved ambulant akutteam. Våre nærmeste samarbeidspartnere er sentrene for psykisk helse i Ofoten, Midt-Troms og Sør-Troms, samt kommunehelsetjenestene.
 
Besøk
Pasienter kan i mot besøk på eget rom eller samtalerom. Det er ønskelig at besøk og tidspunkt avtales med personalet på forhånd.
 
Akuttpost sør disponerer et barnerom som kan benyttes ved besøk av familier med barn, samt en leilighet som kan lånes ved behov for overnatting. Forbehold om at disse er ledige.
 
Parkering 
Det er merkede gjesteparkeringsplasser på parkeringen ved byggets hovedinngang/resepsjonen eller inngang A, med en nærliggende betalingsautomat.
 
Trådløst internett
Det er mulig å benytte trådløst nett i enheten. Pasienter kan låne PC i enheten.
 
Rusmidler
Det ikke tillatt å ta med inn eller bruke rusmidler i Akuttpost sør.

Nyttige nettsider  

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 2, 1. etasje

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware