Akuttpsykiatrisk seksjon

Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger.

Vi utreder og behandler hovedsakelig pasienter med psykoser og eventuelt samtidig ruslidelse, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket. De tre akuttpostene tar i hovedsak imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, men har også enkelte planlagte innleggelser. Psykose og rusenheten har i hovedsak planlagte innleggelser.

Seksjonen er nylig samlokalisert i nyoppussede lokaler og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner.

Akuttpsykiatrisk seksjon består av:

  • Akuttpost Nord med opptaksområde Nord-Troms og Finnmark, samt Lyngen, Storfjord og Balsfjord. 13 døgnplasser.
  • Akuttpost Sør med opptaksområde Sør- og Midt-Troms, samt deler av Ofoten. 9 døgnplasser. 
  • Akuttpost Tromsø med opptaksområde Tromsø og Karlsøy. 12 døgnplasser
  • Psykose- og rusenheten med opptaksområde Finnmark, Troms og deler av Ofoten i Nordland. 11 døgnplasser.

Slik finner du fram

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​