Akuttpost Nord

Akuttpost Nord gir spesialisthelsetjeneste tilbud i psykisk helse til befolkningen i Nord Troms og Finnmark. Posten er lokalisert i Tromsø på UNN, Åsgård. Akuttpost Nord tar imot pasienter som har behov for innleggelse for kartlegging, utredning og behandling av psykoser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser eller andre akutte kriser som ikke kan ivaretas på senter for psykisk helse, eller kommunalt.

Akuttpost Nord er en døgnenhet som har 13 sengeplasser. Posten har øyeblikkelig hjelp ansvar for pasienter over 18 år. Posten er godkjent for bruk av tvang i henhold til Lov om psykisk helsevern, og tar også i mot frivillige innleggelser. 

Behandling
Pasientene blir tatt i mot av en lege og får raskt tildelt et behandlingsteam bestående av lege og miljøpersonal. Utrednings- og behandlingstilbudet er individuelt tilpasset den enkelte pasient. Tilbudet består av et strukturert og trygt miljø, samtalebehandling, medikamentell behandling, samt samarbeid med pårørende, lokalt senter for psykisk helse og kommunehelsetjenesten.

Lengden på oppholdet ved Akuttpost Nord varierer, men er ofte rundt en uke. Når det er hensiktsmessig, og pasienten er i stand til å motta et frivillig tilbud enten ved en døgnenhet,  ambulant akutteam, poliklinikk eller kommunale tjenester, overføres eller skrives pasienten ut.

Besøk
Pasienter kan i mot besøk på eget rom eller samtalerom. Det er ønskelig at besøk og tidspunkt avtales med personalet på forhånd.

Akuttpost Nord disponerer 2 leiligheter som etter avtale kan lånes av pårørende ved behov for overnatting. Vi disponerer også et barnerom som kan benyttes ved besøk av familier med barn. Forbehold om at disse er ledige.

Parkering 
Det er merkede gjesteparkeringsplasser på parkeringen ved byggets hovedinngang/resepsjonen eller inngang A, med en nærliggende betalingsautomat.

Trådløst internett
Det er mulig å benytte trådløst nett i enheten. Pasienter kan låne PC i enheten ved behov.

Rusmidler
Det ikke tillatt å ta med inn eller bruke rusmidler i Akuttpost Nord.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 3. etasje

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaer er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware