Psykiatrisk avdeling

Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner: Akuttpsykiatrisk-, Alderspsykiatrisk- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Alle enhetene er lokalisert på UNN Åsgård i Tromsø. Opptaksområde er alle kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten).

Akuttpsykiatrisk seksjon gir tilbud til pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander med behov utover det som kan ivaretas av tilbudene ved de ulike Sentre for psykisk helse og rusbehandling (DPS). Seksjonen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i opptaksområdet. 

Seksjonen har et nært samarbeid med de ulike sentrene og kommunene i opptaksområdet. Alle enhetene i seksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold. 

Alderspsykiatrisk seksjon gir både døgn- og poliklinisk tilbud til pasienter med alvorlige  alderspsykiatriske lidelser og sammensatte tilstander hos eldre. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon gir døgntilbud til pasienter som trenger opphold i sikkerhetspsykiatriske sengeenheter. Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av to enheter: Døgnbehandling og Rehabilitering. Seksjonen gir tilbud og behandling til følgende målgrupper:

  • Personer med en alvorlig psykisk lidelse kombinert med atferds-/voldsproblematikk
  • Personer idømt tvunget psykisk helsevern i henhold til Straffelovens 39, jfr. Kap 5 i Psykisk Helsevernloven
  • Personer i behov for utredning for uavklart voldsrisikoproblematikk

Kontakt

Avdelingsleder

Slik finner du fram

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Trening for kropp og sjel

Fysisk trening kan bety mye også for den mentale helsen. På Åsgård står et splitter nytt treningsrom klart til pasientene. Rommet ligger rett ved gymsalen. Spør gjerne på avdelingen om hjelp til å komme i gang med treningen din.
Les mer om treningstilbudet her
Trening