Psykiatrisk avdeling

Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner: Akuttpsykiatrisk-, Alderspsykiatrisk- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Alle enhetene er lokalisert på UNN Åsgård i Tromsø. Opptaksområde er alle kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten).

Akuttpsykiatrisk seksjon gir tilbud til pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander med behov utover det som kan ivaretas av tilbudene ved de ulike Sentre for psykisk helse og rusbehandling (DPS). Seksjonen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i opptaksområdet. 

Seksjonen har et nært samarbeid med de ulike sentrene og kommunene i opptaksområdet. Alle enhetene i seksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold. 

Alderspsykiatrisk seksjon gir både døgn- og poliklinisk tilbud til pasienter med alvorlige  alderspsykiatriske lidelser og sammensatte tilstander hos eldre. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon gir døgntilbud til pasienter som trenger opphold i sikkerhetspsykiatriske sengeenheter. Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av to enheter: Døgnbehandling og Rehabilitering. Seksjonen gir tilbud og behandling til følgende målgrupper:

  • Personer med en alvorlig psykisk lidelse kombinert med atferds-/voldsproblematikk
  • Personer idømt tvunget psykisk helsevern i henhold til Straffelovens 39, jfr. Kap 5 i Psykisk Helsevernloven
  • Personer i behov for utredning for uavklart voldsrisikoproblematikk

Kontakt

Avdelingsleder Siren Hoven:

Slik finner du fram

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Trening for kropp og sjel

Fysisk trening kan bety mye også for den mentale helsen. På Åsgård står et splitter nytt treningsrom klart til pasientene. Rommet ligger rett ved gymsalen. Spør gjerne på avdelingen om hjelp til å komme i gang med treningen din.
Les mer om treningstilbudet her
Trening