ACT - teamet, Tromsø

ACT-teamet er et aktivt, oppsøkende team som arbeider med personer med alvorlige psykiske lidelser med sammensatte og langvarige hjelpebehov.

ACT-teamet i Tromsø ble etablert i 2011. ACT står for Assertive Community Treatment.. ACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen.

ACT-teamet i Tromsø driftes gjennom et formalisert samarbeid mellom Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge. Teamet jobber tverrfaglig og overveiende ambulant. I teamet inngår psykiater, psykologspesialist, psykolog, spesialsykepleiere, vernepleiere, miljøterapeut og erfaringskonsulent.

  Ytterligere informasjon om ACT-team og ACT-modellen  

Kontakt

Teamleder

Postadresse

ACT-teamet
Postboks 1277
9263 TROMSØ

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje i Sjøgata 2.


Sjøgata 2

Sjøgata 2