Døgnenhet, Storslett

Døgnenheten er en åpen sengeplass med 6 sengeplasser. Alle er frivillig innlagt hos oss.

Vi har pasientstyrt seng og vi disponerer også en familieleilighet. Målet vårt er å hjelpe hver enkelt til bedre å mestre sin egen livssituasjon. Vi gir behandling og kartlegger hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre akuttinnleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og dette ikke kan skje hjemme.

Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten.

Vår personalgruppe har bred kompetanse med videreutdanning innen psykisk helse, krise og traumebehandling, rus og psykiatri og spiseforstyrrelser.

Døgnenheten har fokus på gruppebehandling og fysisk aktivitet både inne og ute. Vi har flott turterreng i nærområdet.

Aktivitet er svært viktig for alle mennesker og også særlig viktig når man sliter psykisk. Det er gjort mange studier som viser at fysisk aktivitet også bedrer psykisk helse.

Henvisning

Sjekkliste for henvisning:​

 • Aktuelle symptomer
 • Aktuell funksjonsbeskrivelse
 • Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
 • Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt?
 • Tidligere psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet
 • Cave
 • Omsorg for barn
 • Nettverk
 • Pasientens motivasjon for behandling​

8

 

Kontakt

Slik finner du fram

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 11

Besøkstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

​Senter for psykisk helse Nord-Troms ligger bak Sonjatun, rundt 500 meter opp Reisadalveien fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett.​

Praktisk informasjon

​Vi har turdag hver torsdag og oppfordrer våre pasienter til å ta med turklær før innleggelse ved døgnenheten.

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

​​​Det er rundt 20 gratis parkeringsplasser utenfor senteret. 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware