Ambulant akutteam, Storslett

Ambulant akutteam er en sentral del av akuttbehandlingskjeden og skal bidra til at psykiatriske vurderinger i økende grad innebærer rett tiltak på rett nivå til rett tid. På denne måten skal en sikre bedre, helhetlige og mer tilgjengelige spesialisthelsetjeneste til personer i akutte psykiske krisesituasjoner gjennom god og rask tilgjengelighet. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Teamet har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på psykose, alvorlig depresjon, selvmordsforsøk og alvorlig traumatisering. 

Teamet kan tilby samtale med pasienter, pårørende og andre. Teamet tilbyr også veiledning for helsearbeidere og andre samarbeidspartnere.

Alle akutte henvisninger fra opptaksområdet skal gå til ambulant akutteam i deres åpningstid og til vakthavende lege psykisk helsevern/psykiatri ved UNN utenom åpningstid.

Last ned brosjyre om ambulant akutteam (pdf)

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Åpningstid: 08-15.30

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 11

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware