Avdeling Nord, Psykisk helse og rusklinikken

Avdeling Nord er en av fem avdelinger i Psykisk helse og rusklinikken. Avdelingen har to Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR/DPS) og et døgnbasert medikamentfritt behandlingstilbud.

Sentrale oppgaver i avdelingen er:

  • Spesialisert utredning, diagnostikk og behandling
  • Aktivt samarbeid med pasientens private og profesjonelle nettverk
  • Forskning, kvalitetsutvikling og utdanning
  • Veiledning, samhandling og samarbeid med kommunehelsetjenesten
  • Oppfølging av barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige

Avdelingen består av fire seksjoner:

 
1) Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms:
 
Senteret er lokalisert på Storslett i Nordreisa kommune. 
 
Senteret omfatter Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (fram til 01.09.16) og Døgnenhet, og gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.
 
2) Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - poliklinikk:
 
Denne delen av Senter for psykisk helse og Rusbehandling Tromsø har virksomhet lokalisert i Tromsø og på Storsteinnes i Balsfjord kommune. 
 
Senteret som omfatter Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Ambulant rehabiliteringsteam gir polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord. Regionalt OCD-team for voksne i Helse Nord RHF er del av virksomheten.
 
3) Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - døgn:
Denne delen av Senter for psykisk helse og Rusbehandling Tromsø har virksomhet lokalisert i Tromsø og på Storsteinnes i Balsfjord kommune
 
Senteret som omfatter 2 døgnenheter i Tromsø og 1 døgnenhet på Storsteinnes gir døgnbaserte tjenester til befolkningen i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord.
 
4) Medikamentfritt behandlingstilbud:
Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt døgnbasert behandlingstilbud for Helse Nord RHF. Oppstart høst 2016.
 

 

Kontakt

Avdelingsleder

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Trening for kropp og sjel

Fysisk trening kan bety mye også for den mentale helsen. På Åsgård står et splitter nytt treningsrom klart til pasientene. Rommet ligger rett ved gymsalen. Spør gjerne på avdelingen om hjelp til å komme i gang med treningen din.
Les mer om treningstilbudet her
Trening