Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Det finnes i dag effektive og gode behandlingsmetoder. Psykisk helse- og rusklinikken tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til  voksne og eldre som blir henvist til en av våre enheter.

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt senter for psykisk helse. Dette gjelder poliklinikker for voksne og eldre, og døgnenheter. I tillegg finnes et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialisert  behandlingstilbud.

Vår målsetting er å tilby rett behandling på rett nivå til rett tid.

Klinikksjef: 

Eirik Stellander, telefon, 77 62 70 36. E-post: Eirik.Stellander@unn.no

Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. De vanligste lidelsene er angst og depresjon. 

Les mer på Folkehelseinstituttet

Les mer på Helsedirektoratet

For utfylling av kartleggingsskjema - psykisk helse, klikk her:

(Tilgang etter avtale med behandler, forutsetter henvisning til psykisk helsevern)

Kartleggingsinstrumenter

  • Kartleggingsskjema er ment å kvalitetssikre utredning av psykiske helseplager/lidelser.  I tillegg til pasientens muntlige beskrivelser og behandler sin vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av pasientens aktuelle plager/lidelser.
  • Opplysningene fra kartleggingsskjemaene gir alene ikke grunnlag for diagnostisk vurdering.
  • Besvarelsene blir en del av pasientjournal, og kan kun leses av den behandler/ helsepersonell som er ansvarlig for behandlingen. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt.
  • Når de aktuelle kartleggingsskjemaene er fylt ut og sendt elektronisk, vil disse bli gjennomgått sammen med behandler.
  • Skjema kan fylles ut på PC og nettbrett med tilgang til internett.
  • All informasjon håndteres i henhold til sikkerhetsmessige krav i Personopplysningsforskriften.
  • Tjenesten leveres av Check Ware AS, www.checkware.com


 

Slik finner du fram

Rusbehandling ung, Tromsø

Åsgårdveien 18, Tromsø

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand

Hallveien 4

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 11

Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

Buveien 62

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad

Sykehusstien 8

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes

Arnulv Eide veien 6

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Psykisk helse og fysisk aktivitet

Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt. Voksne og eldre anbefales å være fysisk aktive minimum 30 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av en slik intensitet at du blir varm og litt andpusten. Klarer du å ta i enda mer, blir utbyttet større.
Les mer om fordelene ved å være fysisk aktiv:
Løping

Trening for kropp og sjel

Fysisk trening kan bety mye også for den mentale helsen. På Åsgård står et splitter nytt treningsrom klart til pasientene. Rommet ligger rett ved gymsalen. Spør gjerne på avdelingen om hjelp til å komme i gang med treningen din.
Les mer om treningstilbudet her
Trening

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Skal du til poliklinisk behandling?

I denne filmen får du greie på dine rettigheter og plikter samt behandlingen i grove trekk.

Gå til selve filmen
Grafisk brukergrensesnitt

Diibmu dassá poliklinihkka dálkkodeapmi?

Geavvat dassá filbma
Grafisk brukergrensesnitt