Tillitsvalgte og vernetjenesten

Einar Rebni, Tromsø
Einar.Rebni@unn.no
Tove Cathrine Mack, Tromsø
Tove.Cathrine.Mack@unn.no
Rita Vang, Harstad og Narvik
Rita.Vang@unn.no

Foretakstillitsvalgt Jonas Nørby

telefon 41 63 80 15​

Maskinistforbundets tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kristian Pettersen
Tlf. 77 66 99 42

Rune Moe
Kontortlf: 77 62 81 96
Mobil: 90 20 89 42

Ingen per 29.06.2022

Einar Rebni, Tromsø
Einar.Rebni@unn.no
Tove Cathrine Mack, Tromsø
Tove.Cathrine.Mack@unn.no
Rita Vang, Harstad og Narvik
Rita.Vang@unn.no

Den norske legeforenings tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
Foretaktstillitsvalgte for Overlegeforeningen (OF)
Karina Olsen
Solveig Nergård
Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf)
Lillan Haugen

Telefon 77 64 58 92 / 77 64 58 90.​

Geir M. Lindrupsen 
Tlf. 97197004​

Foretakstillitsvalgt:

Magnar Johnsen

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40