Bedriftshelsetjenesten

Leder: Paul Martin Hansen

 Tlf: 77 62 70 30

Breivika

Ergonomirådgiver/ergoterapeut: Inger Idrupsen. Tlf: 77 62 74 67

Helsesøster: Karianne Christensen. Tlf: 77 62 82 53

Yrkeshygeniker: Stine Karoline Martinsen. Tlf: 77 62 61 45.

Rådgiver psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø: Espen Nicolaisen.
Tlf: 77 62 62 08

Narvik

Rådgiver/bedriftsykepleier: Anna M. Sivertsen.Tlf: 76 96 80 19