Pasientreiser

Pasienttransport, reiser for pårørende, bestilling av drosje, og permisjonsreiser.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Pasientreiser
Postboks 85
9038 Tromsø