Rehabiliteringsenheten, Storslett

Ved distriktsmedisinsk senter på Sonjatun er det tre senger tilhørende UNN som fortrinnsvis kan brukes til pasienter fra Nord-Troms. Det gjelder pasienter fra Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa.

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken har det overordnede fagansvar for tjenesten. Det faglige behandlingsansvar for den enkelte pasient ligger hos lokal lege ved DMS Sonjatun og teamet der.

Sengene er ikke et tilbud om spesialisert rehabilitering slik det har vært tidligere.

Henvisninger vurderes fortløpende på ukedager av teamet lokalt.

Døgnsenger med tverrfaglig somatisk tilbud ved Sonjatun tilbys følgende grupper:

 • Pasienter innlagt ved sykehus og som er i en avsluttende prosess av sykehusoppholdet. Pasientene skal ha fortsatt behov for tilbud i spesialisthelsetjenesten, men på et lavere behandlingsnivå.
 • Hjemmeboende pasienter som trenger opphold som ledd i kartlegging, avklaring og et samlet tilbud, inkludert terapeuttjeneste, utover det et kommunalt tilbud kan gi.
 • Øvrige etter avtale med DMS. 

Pasienter som ikke egner seg for opphold i døgnsenger på Sonjatun:

 • Behov for mer utredning og behandling på et sykehusnivå (røntgen, blodprøver, spesialistbehov, etc) utover det tilbudet som finnes ved DMS.
 • Behov for høyere grad av overvåkning og tilsyn.
 • Behov for daglig legevurdering, inkludert helg.
 • Moderat til alvorlig demente.
 • Betydelig delir, eller høy fare for dette.
 • Utskrivningsklar direkte til kommunal plass.
 • Behov for spesialisert rehabilitering.

Ved behov for å diskutere indikasjon for henvisingen, kan følgende personer kontaktes:

 • Haakon Ljosland, Lege DMS Nordreisa (tlf. 98 81 90 67)
 • Hanne-Marita Hansen, avdelingsleder Nordreisa kommune (tlf. 77 58 81 86)
 • Gunhild Ag, seksjonsleder geriatrisk seksjon, UNN (tlf. 77 62 81 56)
 • Jostein Bentzen, avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen UNN
  (tlf. 77 75 40 86)

 

Kontakt

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Rehabiliteringsenheten
Sonjatunveien 21
9151 Storslett

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sonjatunveien 21


Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 21

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares.