Ortopedisk avdeling

Avdelingen utreder og behandler pasienter innen ortopedi og håndkirurgi. Pasienter som trenger vurdering eller operative inngrep innen ortopedi blir ivaretatt ved alle tre lokasjoner i UNN, mens for de andre fagene foregår deres virksomhet hovedsakelig i UNN Tromsø. Ortopedisk avdeling har enheter i Harstad, Narvik og Tromsø. Gå til "Avdelinger" (lenger ned på sida) for behandling og besøkstider.

Enheten ivaretar både lokalsykehusfunksjon og regionsfunksjoner. Avdelingen har nært samarbeid med mange enheter og faggrupper i UNN, og en del av pasientene møter ergo- eller fysioterapeuter i etterkant av operasjon

Døgnenhetene har også et utstrakt samarbeid med mange kommuner i Troms i forbindelse med utskriving, og samarbeidsprosjektet "Pasientsentrerte helsetjenesteteam" benyttes mer og mer i forbindelse med utskriving av eldre pasienter til Tromsø kommune.

Avdelingen ivaretar utdanningsansvar innen ortopedi og det håndkirurgiske fagfelt for medisinerstudenter. De ivaretar også utdanningsansvaret for leger under utdanning i ortopedi, og er praksisarena for sykepleierstudenter.

Pasientopplæring, undervisning, forskning og deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk utgjør også en del av virksomheten.

Se ventetider på helsenorge.no

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Kurs og møter

  • Hofte- og kneskole
    Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til pasientskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.
    Hofte- og kneskole
    Dato kommer